Blåsippors rättsskydd högre än oönskade fosters

Nicolas Espinoza och Martin Peterson lyckas få igång en omfattande abortdebatt med sitt inlägg på DN Debatt 17/4. Det är bra att de visar att abortbeslutet är moraliskt komplicerat och inte så enkelt. Tyvärr finns det en omfattande rädsla att diskutera abortfrågan.

En abort beskrivs ofta som en blindtarmsoperation i debatten, det uttrycks bland annat som att det handlar om kvinnans rätt till sin egen kropp. Men det handlar enligt elementära biologiska fakta om två skyddsvärda individer, kvinnan och barnet. Det är en svår sorg för båda föräldrarna när en önskad graviditet avbryts genom till exempel missfall. Men det oönskade barnet möter ingen rättsskydd på samma sätt. Blåsippor och vargar har betydligt högre rättsskydd än oönskade barn före den 18:e graviditetsveckan.

Man bör även komma ihåg att den svenska kvinnorörelsen var totalt emot fri abort fram till mitten av sextiotalet, inte minst det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Ett viktigt argument handlade om att männen kunde utnyttja den fria aborten och pressa kvinnan att göra abort mot sin vilja. Den fria aborten bedrevs först som en del av sexliberaliseringen, det var först senare som kvinnorörelsen gjorde frågan till en prioritet.

Det är märkligt varför pappan konstant blir bortkopplad i abortdebatten. Det finns tre personer med från befruktningsögonblicket, pappan, mamman och fostret och allas intressen behöver man ta hänsyn till. Opinionsundersökningar och erfarenheten visar att aborten är svårare för kvinnan än för mannen, och det är också hon som kan drabbas av psykiska följdverkningar.

Att koppla ihop abortfrågan med klimatfrågan, det handlar om att främja kommande generationens intressen – har en poäng. Men en abort handlar ju om något mer än potentiella individer. Föräldrar till ett önskat barn skulle aldrig se på ett 18 veckors foster som en potentiell individ eller bara som en del av kvinnans kropp. Hur vi värderar fostret beror på om det är önskat eller inte – en märklig människosyn. Att det inte finns något rättsskydd för fostret är tveksamt enligt min mening.

Det är cirka en miljon som har aborterats sedan fri abort infördes 1974.

Stefan Swärd, fil dr i statskunskap, doktorerade 1984 på en avhandling om fri abort, ordförande i kristna tankesmedjan Claphaminstitutet

Publicerad i Dagens Nyheter 2011-04-26

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *