Dubbelmoral om könsaborter

Abort på grund av det ofödda barnets kön förknippas med Kina och Indien, men är mer utbrett. I både Storbritannien och USA rapporteras om så kallade könsaborter. I USA har ett lagförslag att kriminalisera detta lagts fram. Vita huset och president Obama var mot förslaget. Chris Smith (rep), konstaterade: ”det är ofattbart för mig att vår Nobelprisvinnande president kan vägra att skydda små flickor mot det våld som könsselektiva aborter innebär”.

Smith antyder en vanlig dubbelmoral. I Europarådet röstade samtliga svenska ledamöter för en resolution som bland annat uppmanar medlemsländerna att införa lagstiftning för att förhindra abort på grund av kön. Resolutionen röstades igenom med stor majoritet, 82-3. I debatten sa Tina Acketoft (FP), som inte deltog i omröstningen, att hon inte kan stödja krav på lagstiftning, trots att en sådan innebär direkt skydd för ofödda flickor. När delegaterna skulle rösta om ett tillägg om återrapportering till Europarådet vilka effekter åtgärderna fått, röstade två svenska ledamöter, Carina Hägg och Carina Ohlsson (S) emot. De stöder en resolution men inte att den tillämpas i hemlandet!

Nyligen rapporterades om danska kvinnors resor till Sverige, med Europas mest liberala abortlag, för att få abortera barn med ”fel kön”. Frågan väckte debatt i Danmark, men inte i Sverige. Här råder synen, som Socialstyrelsens Thomas Tegenfeldt illustrerar i danska medier: ”Fram till 18 veckor har vi fri abort, och då utför man den oavsett orsak”. Internationella resolutioner väger tydligen lätt mot rådande abortsyn, även då den leder till bortselektion av barn med handikapp eller när det avslöjas att barn i en del fall lever efter sena aborter. Inte ens när den utnyttjas för att abortera flickor, verkar svenska medier eller svenska politiker reagera.

Annelie Enochson (KD), riksdagsledamot
Tomas Seidal, med dr, överläkare
Bengt Malmgren, överläkare, specialist i psykiatri
Magnus Göransson, barn- och ungdomsläkare

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet
Artikeln publicerad i Göteborgsposten 2012-11-06

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *