Pluralism eller åsiktsförtryck inom vården?

I årets riksdagsval röstade 95 procent av väljarna på partier som bekänner sig till ett multikulturellt och pluralistiskt samhälle. Desto mer överraskande då att representanter för samma partier utan protester förefaller vara beredda att rösta igenom ett förslag i Europarådet den 7 oktober om likriktning och åsiktsförtryck inom sjukvården.

Nedan följer en lista över vad förslaget kräver:

att ”tvinga vårdgivaren att tillhandahålla den efterfrågade behandling som patienten har laglig rätt till (det vill säga abort) trots vårdgivarens eventuella samvetsbetänkligheter”.

att ”tvinga vårdgivaren att, under alla omständigheter, delta indirekt vid utförandet av aborter och annan ifrågasatt medicinsk behandling oavsett vårdgivarens samvetsbetänkligheter”.

att tvinga vårdgivaren bevisa att ”deras invändningar är grundade i deras samveten eller i religiös tro och att vägran att utföra behandlingen sker i god tro”.

att skapa ”register för samvetsvägrare”.

att skapa ”en effektiv instans för klagomål” mot personer som åberopar samvetsbetänkligheter.

I sjukvården möter patienter med bakgrund i olika kulturer, religioner och föreställningssätt vården när de är som mest utlämnade, avklädda och i behov av förståelse från någon som delar deras synsätt. Varför skulle det då just i vården inte finnas utrymme för pluralism?

Läkekonsten har sedan Hippokrates (460-377 f Kr) stått i livets tjänst. Hans läkared har ofta nedbantats till att:

1) inte skada patienten,

2) bota sjukdom,

3) lindra lidande.

Fortfarande finns det inom vården personal som anser att det mänskliga livet är heligt. Den svenska abortlagstiftningen har i sina förtexter hittills lämnat visst utrymme för verksamhetscheferna inom gynekologi och obstetrik att låta abortmotståndare utbilda sig och vara verksamma inom kvinno- och förlossningsvården.

Den rapport som nu läggs fram för omröstning i Europarådet innebär på väsentliga punkter en skärpning av skrivningen vilket inte bara skulle kunna leda till ”yrkesförbud” för sådan sjukvårdspersonal, som anser att sjukvårdens uppgift är att värna om livet från dess början till dess slut. Registrering och påtryckningar som uttryckligen omnämns i texten skulle även kunna leda till regelrätt förföljelse av dessa personer.

Till vår stora sorg har det visat sig att ursprunget till denna text kommer från en svensk rådsrepresentant, socialdemokraten Carina Hägg, som 2008 motionerade om hårdare tag mot samvetsömma.

Texten associerar till tsarväldet eller kommunistdiktaturer med hemlig polis, åsiktsregistrering och förföljelse av politiskt oliktänkande och hör inte hemma i länder som bygger på demokrati, åsiktsfrihet och medborgerliga rättigheter.

Det bådar inte gott för svensk sjukvård om förslaget går igenom.

Anders Löfström, läkare, medicine doktor.

Bengt Malmgren, läkare.

Anna Aronsson, läkare.

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i GT, Kvällsposten,  Expressen 2010-10-05, Dagen 2010-10-07

Tags : , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *