Tillbaka till de viktiga frågorna

Vi har nu lämnat en valrörelse bakom oss. Intensiva diskussioner har dominerat media om socialförsäkringsreglerna, skattesatser, pensionerna, finanspolitiken med mera. Jag tycker dock att den politiska diskussionen blir ytlig. Mest handlar det om plånboksfrågor och marginella justeringar i välfärdssystemen. Det handlar nästan ingenting om grundläggande värderingar, etik och moral. Det viktigaste i ett samhälle är de grundläggande värderingarna, etiken och moralen. Ska en marknadsekonomi fungera behövs tillit och förtroende. Man vågar inte göra affärer och driva företag om vi inte litar på varandra. Hur ökar man detta i ett samhälle? Är inte tillit och förtroende ännu viktigare för ekonomins utveckling än skattesatser och stödsystem? Är inte politiken begränsad när det gäller att öka nivån av tillit och förtroende i ett samhälle? En annan grundläggande värdering som bär upp ett samhälle är generositet och hjälpsamhet. Det går inte heller att lagstifta om. Vi kan göra en del via politiken och offentliga sektorn. Men ytterst handlar det om folkmoral, att vi hjälper varandra och är generösa med varandra, en sådan grundvärdering blir även avgörande i invandringspolitiken och integrationen av nya svenskar. Det är också en avgörande fråga i förhållandet till de äldre i samhället. Hur ökar vi nivån på generositet och hjälpsamhet? Kan politiken bidra? Kanske en del, men ytterst handlar det om folkmoraliska frågor.

En grundläggande värdering handlar om inställning till alkohol, droger och missbruk. Även här ser vi politikens begränsningar. Via politiken kan vi driva informationskampanjer, höja skatter och öka insatserna för missbrukarvård. Men ytterst handlar det om folkliga värderingar och moral. Hur många som är missbrukare är inte statiskt. En avgörande faktor är hur accepterat det är att använda droger, överkonsumera alkohol m.m. Vem tar ansvar att påverka folkmoralen i dessa frågor? Folkmoral handlar också om sex. Och här har politiken nästan helt abdikerat. Kyrkorna får ju inte heller syssla med underlivsfrågor har en del fått för sig, så det medför att de enda moralfostrarna i sexfrågor är RFSU, Hollywood och RFSL. Hur ökar vi acceptansen i samhället för trohet som en livsstil och att vänta med sex? Och att sex inte bara är tillfällig njutning utan ett medel för att bygga upp en trogen och livslång relation. Politikerna har i varje fall ingenting att säga i ämnet, men sexualmoralen är avgörande för hur ett samhälle fungerar.

Detta var endast exempel på fyra grundläggande värdefrågor som är väldigt avgörande för hur ett samhälle fungerar, och där politiken spelar en mycket marginell roll. Ett parti som vill gå utanför de snäva politiska ramarna, och vill driva på i debatten i grundläggande värderings- och moralfrågor – tror jag kan öka intresset för både politiken och det egna partiet. Samtidigt behöver vi fler opinionsbildare och folkrörelser som kan vara drivande i frågor som handlar om normbildningen i samhället. Den kristna kyrkan, kristna ledare och goda kristna föredömen kan här fylla en mycket viktig roll. Långt utanför kyrkväggarna.

Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan, Stockholm, ordförande för Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Världen idag 2010-10-25

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *