Om Claphaminstitutet

Claphaminstitutet är en kristen stiftelse som grundades 2008  i riksdagshuset av ett sjuttiotal ledare från hela kristenheten. Direktor för Claphaminstitutet är Per Ewert, författare och ledarskribent som doktorerar på krafterna bakom den svenska sekulariseringsprocessen. Institutets ordförande är Per Eriksson, fd rektor för Lunds Universitet.

Vårt ändamål är enligt stadgarna

att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro, i ekumenisk anda och med Lausannedeklarationen (1974) som utgångspunkt, arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål. Claphaminstitutet är ett forskningsinstitut och en tankesmedja.

Claphams arbete utförs av våra så kallade Fellows, en grupp av ämnesexperter och dugliga skribenter som producerar artiklar och rapporter. Sedan starten har dessa tillsammans publicerat i snitt en debattartikel i veckan, och vår uttalade ambition är att de kommande åren också växa som forskningsinstitut och resursbank för kristenheten och samhället. Denna webbplats kommer att vara ett viktigt verktyg i det arbetet. Vi anordnar också återkommande föreläsningar och seminarier i aktuella samhällsfrågor.

Claphaminstitutets högsta beslutande organ är stiftelsens årliga rådsmöte. Den som instämmer i vår ändamålsbeskrivning ovan har möjlighet att bli en del till stiftarkretsen via en personlig inbjudan. Du som känner samhörighet med vår vision är välkommen att skicka ett mejl till info@clapham.se och nämna något om dig själv och din bakgrund så återkommer vi med mer information.

Tillsammans förändrar vi Sverige!