Historia

Inspirationen till Claphaminstitutets arbete kommer från William Wilberforce och de övriga i den ursprungliga Claphamgruppen i London som för 200 år sedan arbetade uthålligt för att kristen tro och kristna värden skulle få genomslag i samhället. Wilberforce är mest känd för sitt outtröttliga arbete mot slavhandeln, men han såg också många andra områden i samhället som behövde reformeras i mer rättfärdig riktning.

Samma behov finns i Sverige idag – ett behov vi vill ta som vår kallelse att möta. Den 23 januari 2008 samlades i riksdagshuset ett sjuttiotal  kristna ledare från hela samfundskartan: Svenska kyrkan och friyrkor, karismatiska grupper och lågkyrkliga grupper, historiska kyrkor och nya samfund.  Det de hade gemensamt var deras längtan efter att se kristen tro och kristna värderingar få genomslag i samhället som ett motvärn mot den nyttomaximerande sekulära materialismen som man kunde se var ett hot mot människovärdet och rättfärdigheten i samhället också i vår tid.

Riksdagsledamot Tuve Skånberg kallades som institutets förste direktor, en post som han innehade fram till 2016 då han efterträddes av Per Ewert.

Under våra år som tankesmedja har vi i snitt haft en artikel publicerad i veckan i landets olika tidningar, i dagspressen såväl som i den kristna pressen samt vetenskapliga och populära tidskrifter. Vi har varje år haft för vana att hålla seminarier i Almedalen, samt även i riksdagen och på andra platser. Vår samlade produktion finns att ta del av på den här sidan, sorterade i ämnen, kategorier och publiceringskanaler.

Våra bästa artiklar under åren 2008-2013 finns också samlade i antologin ”På goda grunder: Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten”.