Aktuellt

Det protestantiska Europa har utvecklat de mest sekulära och individualistiska värderingarna i världen, med Sverige som det allra mest extrema exemplet. Hur gick detta till? Claphaminstitutets direktor Per Ewert har nu tagit sin doktorsexamen med avhandlingen ”Moving Reality Closer to the Ideal”, om hur svensk politik under 1900-talet formade det land som skulle bli det mest sekulära och individualistiska i världen. Pers examensföreläsning om värderingar i socialdemokratierna i norra Europa återfinns här. Onsdag 23 november håller vi en releasekväll för den svenska populärversionen ”Landet som glömde Gud”. Det blir musik, mingel, enklare förtäring och föredrag samt boksignering av författaren. Plats: […]Read More
Den 14/11 lägger Claphaminstitutets direktor Per Ewert fram sin doktorsavhandling ”Moving reality closer to the ideal: The process towards autonomy and secularism during the Social Democratic hegemony in 20th century Sweden” Samtidigt kommer också populärversionen på svenska. ”Landet som glömde Gud: Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest sekulärindividualistiska land” (Norma). Svensk politik står just nu i en brytningstid och det är därför en viktig tid att utvärdera var vårt land står, hur vi hamnade här, och vart vi vill gå i framtiden. Denna utvärdering behöver ske inte bara i politiken, utan också i kyrkan och övriga samhällsinstitutioner som […]Read More
Under hösten 2022 medverkar Claphaminstitutet på flera kristna konferenser. 21-23/10 medverkar Per Ewert och ALT:s Lasse Johansson på apologetikkonferensen Alltid Redo i Vasa, Finland. 10-13/11 håller International Christian Chamber of Commerce sin konferens i Sverige och Citykyrkan i Stockholm. Medverkar från Sverige gör bland andra Paul Orlenius, Ulrika Hasselgren Troedsson, Per Ewert och Olof Edsinger. Närmare info och anmälan på ICCC:s webbplats. 18-19/11 går så årets upplaga av konferensen ”Uppdrag: Guds rike”, denna gång i Folkungakyrkan Stockholm. Talar gör bland andra Claphams ordförande Per Eriksson, vår rapportförfattare Therése Ewert och flera andra av våra Fellows. Huvudtalare på konferensen är en […]Read More
2023 fyller Claphaminstitutet 15 år. Det firar vi med att inrätta en ny utmärkelse, som ska heta Hannah More-priset. Hannah More var den enda kvinnliga medlemmen i den ursprungliga Claphamgruppen i London för 200 år sedan. Hon var en framgångsrik författare, som också var en helhjärtad kristen och starkt engagerad i att påverka samhället med bibliska värderingar. Hon medverkade i rörelsen som var med och avskaffade slavhandeln, hon startade skolor och skrev böcker och pjäser – allt baserat på en kristen, bibelcentrerad livssyn. Claphaminstitutets styrelse har beslutat att Hannah More-priset ska utdelas enligt följande kriterium: ”Priset ska gå till en […]Read More
Hösten 2022 får den svenska grundskolan nya kursplaner och en reviderad läroplan. Inför detta har Claphaminstitutet granskat hur läroböcker från de fyra ledande läromedelsförlagen beskriver kristendomen. Vi har undersökt religionsläroböckerna för mellanstadiet och högstadiet, och naturämnena på gymnasiet, och resultatet presenteras i rapporten ”Osakligt och ensidigt: En granskning av hur kristendomen framställs i den svenska skolans läroböcker”. Resultatet är på flera sätt nedslående, många böcker brister på flera punkter i saklighet och allsidighet. Två läroböcker har så allvarliga brister att vi rekommenderar att de inte används i svenska skolor utan att en omfattande revidering görs. Rapporten släpps i samband med […]Read More
Helgen 23-24 april håller den partipolitiskt frikopplade gruppen Frimodig Kyrka årskonferens i Sofiagården i Jönköping. Claphaminstitutet medverkar via två öppna föredrag där allmänheten är välkomna. På lördagen Johan Sundeen utifrån vår rapport om trossamfunden och Israelbilden, på söndagen Per Ewert om hur politiken tog över den dåvarande statskyrkan. Läs mer på Facebookevenemanget eller dyk upp på plats. Välkomna!Read More
Två av Claphaminstitutets rapportförfattare – Johan Sundeen och Annika Borg – medverkar på seminariedagen ”Kyrkans judiska rötter: Över 1000 år av kristen antisemitism som skymmer.” Dagen hålls i Pingstkyrkan i Uppsala, lör 19 mars kl 9.30-15.30. Johan Sundeen berättar om sin rapport ”När teologi blev 68-ideologi” om hur en israelfientlig opinion formades i svensk kristenhet från 1960-talet, och Annika Borg delar från sin kommande rapport om de senaste decenniernas utveckling. Utöver dessa medverkar också docent Anders Gerdmar och teol dr Göran Lennartsson. Arrangemanget är ett samarbete mellan Claphaminstitutet, föreningen Shalom över Israel, Uppsala Pingstförsamling och Skandinavisk Teologisk Högskola. Dagen är […]Read More
Den indisk-amerikanske författaren Vishal Mangalwadi är en av världens mest engagerade och intressanta talare när det gäller Bibeln och den kristna världsbildens påverkan på västerlandets kultur. Vi är därför mycket glada att kunna presentera honom som gästtalare på Claphaminstitutets årliga rådsmöte den 17 mars, som även i år genomförs via Zoom. Vishal Mangalwadi inleder rådsmötet kl 18.30 med ett föredrag med titeln ”How the Bible shaped the modern West”. Föredraget är tillgängligt för alla, och det blir även möjligt att ställa frågor till gästtalaren. För att få Zoomlänk, mejla förfrågan till info@clapham.se. Efter föredraget följer sedvanliga rådsmötesförhandlingar för Claphaminstitutets stiftare.Read More