Den kristne vet vad han tror, ateisten tror att han vet

Vi har egentligen ingen religionsdebatt värd namnet i Sverige. Alltför ofta händer det att man talar förbi varandra, och det är anmärkningsvärt hur i övrigt kloka och intelligenta personer kan bli så ytliga i sina argument och så styrda av känslor som när de skall argumentera för sin ateism och mot tron.

Dan Larhammar (Dagen 7 augusti) förnekar Sten-Gunnar Hedins tolkning (Dagen 23 juli) av varför ateisterna är så aggressiva. Istället levererar han en tolkning av varför människor tror: De är så rädda för ovissheten att de måste fylla ut den med påhittade sagor om övernaturliga väsen. Denna debatteknik där man från början bestämt sig för att motparten är inskränkt och fördomsfull är både ointressant och meningslös.

Hedins exempel med apelsinen har Larhammar missförstått helt. Enligt hans logik är det endast konstaterbara orsakssammanhang som kan vara sanna, allt annat avfärdas som något vi vet är falskt. Men för en gudstroende människa står vetenskap och logik inte på något sätt i motsats till tron på Guds ingripande i världen. Tro och vetande är två sfärer som båda äger berättigande, och det är ingalunda någon omöjlig tanke att Gud skulle kunna verka också genom det till synes slumpartade.

Problemet med ateisternas argumentation är att de försöker dra in tron på logikens och vetandets område, för att sedan försöka vederlägga den med logiska bevis. Detta låter sig inte göras, liksom det inte heller är möjligt att i strikt mening bevisa Guds existens.

Miljarder människor tror på en högre gudomlig existens, vilket ur kognitiv aspekt borde intressera även en ateist menar Hedin, istället för att bara dumförklara alla dessa. Tron innebär ett medvetet sätt att leva ut och sätta ord på våra existentiella val och antaganden. Sådana val och antaganden gör varje människa i sitt vardagsliv, oavsett om vi kallar oss gudstroende eller ateister. Den kristna tron när den är som bäst är en stor tillgång i den viktiga processen att reflektera och vara beredda att ompröva och utvecklas som människor.

Slutligen är det viktigt att påminna om att den kristna tron inte är något som vi troende idag uppfunnit själva, utan något som kommit till oss. Det judiska folkets historia, personen Jesus, händelserna kring hans död och uppståndelse, de nytestamentliga texternas vittnesbörd samt kyrkans existens och utveckling under 2000 år är ett empiriskt underlag som inte kan viftas bort. Åtminstone så länge man inte har en dold agenda som syftar till att konsekvent misstänkliggöra en i grunden trovärdig världsbild som den kristna. Vi hoppas dock på en fortsatt saklig diskussion.

Bengt Malmgren, läkare
Per Ewert, skribent, författare
Ivar Gustafsson, docent i matematik
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet
Artikeln är publicerad i Dagen 2009-08-13

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *