All posts by perew

Att krig riskerar att avtrubba förmåga till medmänsklighet och empati är inget nytt. Men sådan avtrubbning borde inte ha någon plats i vårt fredliga land. Ändå ser vi tecken på det. Ett trettiotal muslimska och pro-palestinska organisationer uttrycker sina åsikter om hur de ser på Israel och Sveriges roll i Israels krig mot terrororganisationen Hamas och kritiserar att pro-palestinska röster blir nedtystade i Sverige. Inte med ett ord nämner de att den 7 oktober mördades 1 200 judar – barn, äldre och helt vanliga judar – på ett ofattbart grymt sätt. BarnRead More
Det har blivit stort genomslag för boken Landet som glömde Gud, populärversionen av Claphams direktor Per Ewerts doktorsavhandling om processen då Sverige formades till världens mest sekulärindividualistiska land. I fem program på Himlen TV7 samtalar Per med Leif Nummela på temat. Utöver här på Claphams webbplats kan programmen även ses i Playarkivet på himlentv7.se.Read More
För en del år sedan blev barnmorskor som såg sitt arbete som ett mödravårdande yrke med målet att förlösa levande barn, inte framkalla missfall, illa åtgångna i det offentliga samtalet. De åberopade samvetsfrihet för att slippa abortmoment men fick kalla handen av svensk vård. Dessa barnmorskor arbetar nu i andra länder, eftersom de flesta länder i Europa ser samvetsfrihet för vårdpersonal som en självklarhet. Redan då denna fråga var aktuell framkom goda argument för att samvetsfrihet borde vara självklar i alla yrken i demokratiska länder, inte bara för den enskilda personensRead More
Sverige har sedan 23 år inte längre en statskyrka. Ändå kvarstår fortfarande det internationellt unika systemet med politiska partier som dominerar kyrkans högsta styrande organ, kyrkomötet. Det är en rest från en svunnen tid som behöver avskaffas. Denna höst står både Centern och Sverige­demokraterna inför avgörande vägval som förhoppningsvis kan bana väg för en ny tid med en kyrka som befriats från parti­politiken. Inget annat land, inte ens de med lutherska statskyrkor, har samma märkliga konstruktion som Sverige, där politiker promenerar över från parti­högkvarteret till kyrkomötet för att driva samma politiskaRead More
Höstens första två Hotspotprogram från Claphaminstitutet är med Lars Adaktusson – presentation överflödig – om hur det är att gå igenom ett mediedrev, och varför han fortfarande tror att kristna värderingar är den bästa grunden för samhället, samt med professor Inger Enkvist om varför den progressiva skolan har misslyckats, och hur vi kan bygga en bättre skola för framtiden. Programmen publiceras här i takt med att de sänds.Read More
Konferensen Uppdrag: Guds rike har blivit ett uppskattat inslag i årscykeln för många kristna ledare – där ”ledare” uttolkas i ett brett perspektiv, där vi nästan alla står i någon form av ledarskap i arbete, privatliv eller församling. I år hålls konferensen i Citykyrkan i Stockholm, på gångavstånd från Centralen, fredag-lördag 10-11 november. Här får du fördjupa dig i bibelundervisning, seminarier, gemenskap och nätverksgrupper, upplagda utifrån yrkesliv eller intresse. Konferensen har sex nätverk: Samhällspåverkan, apologetik, filosofi, förkunnare, kristet företagande och kristna naturvetare – varav Claphaminstitutet ansvarar för det sista. AllRead More

Posted On augusti 5, 2023By perewIn Clapham

Ny seminarieserie för unga vuxna hösten 2023

Claphaminstitutet har den stora glädjen att presentera vår nya satsning Kyrka & Samhälle, en serie föredragskvällar i centrala Stockholm för unga vuxna. Fokus är studenter och yrkespersoner som vill fördjupa sig och få ytterligare kunskap och verktyg att agera som frimodiga kristna i en sekulär samtid. Plats: Galleri Existens, Karlavägen 9, Stockholm Tid: Torsdagskvällar 18.30 7/9 Premiär – Thomas Idergard, jesuitpater ”Varken offra till kejsaren eller döma: En kristen syn på frihet och moral i vår västerländska kultur” 21/9 Victoria Helgoson, jurist Människorättsadvokaterna ”Juridiken som redskap att värna kristna värdenRead More
Transsexualismens väg från ett marginellt fenomen till att bli något av ett fundament i normoch värdegrundsbyggande är anmärkningsvärd. Processen har gått oerhört fort och medfört radikala förskjutningar i våra perspektiv på vad en människa är, samt på individens rättigheter och skyldigheter gentemot samhällsgemenskapen. Upplyftandet av transsexualismen har på många sätt breddat samtalet om vad kön är och hur det kan gestaltas, men har i vissa fall också lett till en paradoxal försnävning av normerna för vad som är manligt och kvinnligt. Det har skett en stark politisering av den enskilda individens identitetsskapandeRead More
Sommaren 2023 har Claphaminstitutet hållit två seminarier under Almedalsveckan, på skeppet Elidas däck. Seminarierna kan, i likhet med våra övriga inspelade arrangemang, ses på vår Youtubekanal, samt här nedan. I det första seminariet om skola och bildning, samarrangerat med Kristna Friskolerådet, medverkar Anna Sörelius Nordenborg, VD, Engelska skolan Daniel Alm, föreståndare Pingströrelsen i Sverige Håkan Jonsson, kommunikationskonsult, tidigare diplomat och politiker Jan Rosman, skolchef, ordförande, Kristna Friskolerådet. Moderator är Claphamdirektor Per Ewert. I det andra, om Sveriges sekularisering och individualism, medverkar Per Ewert, fil dr och direktor, Claphaminstitutet David Thurfjell,Read More

Posted On juni 13, 2023By perewIn Almedalen, Clapham

Clapham i Almedalen 2023

Under årets Almedalsvecka i Visby medverkar Claphaminstitutet som vanligt. I år anordnar vi två seminarer på skeppet Elidas däck, och medverkar i panelen i ett tredje. Alla hälsas varmt välkomna till nedanstående arrangemang! Bildning i brytningstider Ons 28/6 8.50-9.40, Elida. Samarrangemang med Kristna friskolerådet Världsbilder brottas med varandra på många arenor idag. Hur påverkar det skolutbildningen i Sverige och vår tids pedagogiska, moraliska och politiska vägval? Får dagens svenska skolelever med sig de existentiella redskap de behöver för att ge bildning i en polariserad och fragmentiserad värld? Skolan är enRead More