All posts by perew

Nu släpper vi Claphaminstitutets åttonde rapport, författad av fil dr André Juthe. Rapporten är den mest omfattande sammanställningen som gjorts på svenska av forskningsläget om hur äktenskapet påverkar människors mentala och sociala hälsa och välmående. Rapporten ger tungt vetenskapligt stöd för att samhället bör prioritera och stödja äktenskap och familjebildning. Ur sammanfattningen: ”Resultaten tyder sammanfattningsvis på att äktenskapet, även om det inte är den enda förklaringsvariabeln, ofta har en betydande inverkan på både fysisk och psykisk hälsa och välmående. Detta gäller oavsett vilka parametrar inom mental eller fysisk hälsa manRead More
Tisdag 9 april har vi den stora glädjen att släppa Claphaminstitutets åttonde rapport. Denna rapport utgörs av den kanske tyngsta vetenskapliga genomgång som gjorts på svenska om vad forskningen säger om familj och äktenskap. Rapporten utgörs av en paraplyöversikt över tidigare forskning från hela världen, och visar hur vetenskapen slår fast det traditionella äktenskapet som en mycket viktig faktor för hälsa och välmående för barn, vuxna och hela samhället. Rapporten kan beställas på info@clapham.se, 70 kr + frakt, 50 kr/st för beställning av fem ex eller fler. Vi ser dennaRead More
Årets upplaga av Claphaminstitutets kulturutmärkelse Hannah More-priset har tilldelats Jonas Helgesson. Ceremonin ägde rum i Immanuelskyrkan i Malmö. Filmen nedan innehåller en intervju med pristagaren och även ett inhopp från prisets designer, konstnären Janeric Johansson, som berättar om tanken bakom utformningen.Read More
För ett sekel sedan hade Sverige en homogen religionsmiljö där nästan alla tillhörde den lutherska statskyrkan, kompletterad av en stark frikyrkorörelse. Trots en begynnande sekularisering vilade svensk kultur i stor utsträckning på en kristen bekännelse. Sedan dess har religionslandskapet förändrats dramatiskt. Parallellt med samhällskulturens ökade fokus på individens oberoende har även religionen individualiserats och privatiserats till ett format där inspirationen oftare kommer från österländsk panteism än från kristen kultur. Detta nuläge väcker frågor dels om vad som kan ha orsakat denna rörelse, dels om hur församlingar agerar bäst för att mötaRead More
Med inspiration från reformationsminnet 2017, gav vi gemensamt ut boken Hopp för Sverige med underrubriken Ett reformatoriskt manifest. Bakgrunden till projektet var en spaning där vi först och främst ville formulera vad vi uppfattar som Guds ”ja” på ett antal olika samhälls­områden.  Utifrån detta försökte vi identifiera det gap som har uppstått mellan nuläget i landet och den grundvision vi möter i Bibeln, för att därifrån presentera en strategi för hur respektive område kan upprättas.  Områdena i fråga sträckte sig från socialetiska frågor som människans värde och värdighet samt migration och integration, via ideologiskaRead More
Claphaminstitutet inrättade förra året Hannah More-priset, till minne av den enda kvinnliga medlemmen av den ursprungliga Claphamgruppen. Priset ska ges till en kristen kulturperson som i hennes och Claphaminstitutets anda har varit en frimodig röst som påverkat samhället. Årets pris tilldelas inspiratören och författaren Jonas Helgesson. Prismotiveringen lyder: ”För en kulturgärning som uppmuntrat många människor till både en kram och en spark i baken. Jonas Helgesson har genom föreläsningar, böcker och predikningar visat på en Gud som sätter kommatecken efter våra etiketter och kan göra något stort av varje människasRead More
Under mitten av 1800-talet var en omfattande alkoholkonsumtion ett gigantiskt problem i Sverige. Brännvin producerades lokalt på gårdarna, med ymnig tillgång. Ofta betalade arbetsgivare ut en del av lönen i form av en flaska brännvin. Varje medborgare uppges ha druckit i genomsnitt tiotals liter ren alkohol per år. De sociala problem med svält och fattigdom som superiet föranledde, skakade det svenska samhället. Som en reaktion på denna misär växte de svenska folkrörelserna fram med syfte att reducera supandet – vilket också lyckades. Alkohol är fortfarande det vanligaste berusningsmedlet i Sverige och Europa.Read More
2023 avslutas med två Hotspotprogram från Claphaminstitutets sida. Vår direktor Per Ewert interjuar samhällsjournalisten Lars Åberg om hans trilogi om hur det svenska samhällskontraktet föll sönder, under rubriken ”Visst såg vi det det komma”, samt diplomaten Staffan Carlsson, som skrivit en biografi över Dag Hammarskjölds liv. Intervjun ger ett bra historiskt perspektiv till den kristne ledaren Hammarskjöld som kan styra upp den bild som förmedlas i julhelgens mer spekulativa biofilm.Read More
Sedan mer än tjugo år firas Livets söndag den tredje advent. Denna dag sätter vi i våra församlingar ett särskilt fokus på vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet. På Livets söndag lyfter vi det faktum att livet börjar vid befruktningen och avslutas med den naturliga döden. I vårt samhälle har människolivets värdighet stegvis devalverats på många olika sätt. Omkring 35 000 ofödda barn mister årligen livet genom abort och i Sveriges riksdag finns starka röster som förespråkar dödshjälp. Som kristna ledare är vi väl medvetna om de komplexa livssituationerRead More
Att krig riskerar att avtrubba förmåga till medmänsklighet och empati är inget nytt. Men sådan avtrubbning borde inte ha någon plats i vårt fredliga land. Ändå ser vi tecken på det. Ett trettiotal muslimska och pro-palestinska organisationer uttrycker sina åsikter om hur de ser på Israel och Sveriges roll i Israels krig mot terrororganisationen Hamas och kritiserar att pro-palestinska röster blir nedtystade i Sverige. Inte med ett ord nämner de att den 7 oktober mördades 1 200 judar – barn, äldre och helt vanliga judar – på ett ofattbart grymt sätt. BarnRead More