Ny rapport publicerad: Så bristfälliga är svenska läroböcker kring kristendomen

Claphaminstitutets sjunde rapport bär titeln Osakligt och ensidigt: En granskning av hur kristendomen framställs i den svenska skolans läroböcker. Rapporten är skriven av Sofia Ödman, Per Ewert och Crister Andersson som är utbildade och erfarna lärare i grundskolan och gymnasiet. I författargruppen finns också erfarenhet av läroboksförfattande och forskning om religionens roll i skolan.

Rapporten visar på allvarliga brister i saklighet och allsidighet i flera läroböcker, och i två fall anser vi bristerna vara så omfattande att vi rekommenderar att de inte används i undervisningen utan att en omfattande revision görs. Rapporten kan beställas i tryckt format på info@clapham.se, 70 kr plus porto, 50/st för minst fyra ex, och kan även läsas i pdf-format här på Claphaminstitutets webbplats. För ytterligare information och kontaktuppgifter kring rapporten, se pressmeddelandet.