Snickaren som ingen glömmer

Jesus. Det namn som är större än alla andra namn. Jesus var snickare enligt Mark 6:3. En vanlig hantverkare, i ett litet lokalt småföretag i norra Israel. Han levde i en ockuperad landsända i det mäktiga Romarrikets utkanter. Fjärran från maktens boningar i Rom. Och fjärran från filosofins centra i Aten. Han levde för 2?000 år sedan. Han skrev inga böcker. Han var ingen politisk ledare. Han var ingen filosof. Han var ingen militär ledare. Han bodde dessutom i en utkant av det från makten avlägsna Israel. I småstads- och jordbruksmiljön i norra Israel.

Fram till 30-årsåldern var han bara en vanlig hantverkare bland alla andra. Några år senare blev han brutalt mördad, efter att ha ägnat tre år av sitt korta jordeliv åt att vandra runt i Israel och predika och tala till folket, och samla en liten lärjungaskara på tolv personer, unga grabbar.

Finns det något större namn i mänsklighetens historia än Jesus? I dag, två tusen år senare, räknar sig mer än två miljarder av världens befolkning som kristna och Jesustroende. Beundran för Jesus sträcker sig mycket längre än så. Världens muslimer ser Jesus som en unik profet. Bibeln – den bok som handlar om Jesus – är den stora bestsellern i mänsklighetens historia.

Tanken hisnar, hur kan detta ens vara möjligt. Vad är det för speciellt med Jesus? Det har funnits många stora namn i mänsklighetens historia. De enda namn vi minns från antiken, är de mäktiga romerska kejsarna och enstaka av de stora författarna och filosoferna. Det är några få, Nero, Aristoteles, Platon, Ceasar. Och snickaren Jesus. De stora stjärnorna i vår tid är snart bortglömda.

Det finns ett namn som lyser starkare än alla andra namn i världshistorien. Jesus. Vad vi än tycker om Jesus, eller tror om Jesus, så måste vi alla vara överens om att det är något unikt med denne man. Hur många snickare och hantverkare i dagens värld kommer att gå till världshistorien?

Och det är bara märkligt när man reser runt i dagens värld, finns överallt de som tjänar Jesus, älskar Jesus, har gett sitt liv för denne Jesus. Snickaren från Nasaret, som blev brutalt mördad vid drygt 30 års ålder, för 2000 år sedan.

Antingen är det världshistoriens största bluff och PR-trick. Eller också är det sant. Det var Gud som blev människa. Det var Gud som tog gestalt i en vanlig mänsklig kropp, en snickare från Nasaret.

När han blev brutalt mördad genom korsfästelse, den värsta avrättningsformen, hände något mer. Han bar mänsklighetens synd, tillkortakommanden, Gudsfrånvändhet, död. Han uppstod från det döda tre dagar senare, och sitter nu på Gud Faderns högra sida, och är Herre över allt.

Därför kan vi i dag möta Jesus, fascineras av Jesus, göra andliga upplevelser där vi ser Jesus framför oss, höra Jesus tala till oss. Antingen världshistoriens största PR-bluff eller också är det sant. Jag är övertygad om att det är sant.

Stefan Swärd är pastor i Elimkyrkan, Stockholm och ordförande för Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Världen idag 2011-03-28

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *