Clapham Category

Det senaste året har förespråkare för dödshjälp med kraft försökt lansera den modell för läkarassisterat självmord som används i den amerikanska delstaten Oregon. Detta alternativ presenteras som en värdig och oproblematisk modell som inte ska resultera i det sluttande plan som blivit fallet i Holland och Belgien. Men är den här modellen så problemfri som det sägs? Hur har den fungerat i verkligheten? Claphaminstitutet tar nu ett nytt steg i att vara ett forskningsinstitut, och publicerar den 22 mars vår första rapport, ”Hotet mot värdigheten”. Innehållet utgörs av en fylligRead More
I det nya avsnittet av Svenska Evangeliska Alliansens poddradio Second Opinion intervjuas direktor Per Ewert om Claphaminstitutets aktuella opinionssatsning på dödshjälpfrågan. Samtalet berör läget i utlandet, i Sverige, i vårdyrkena och hur kristenheten bör förhålla sig i den här typen av brännande frågor i samtiden. Intervjun börjar 13.10 in i programmet.Read More
Claphaminstitutet har härmed äran att exklusivt på svenska publicera ADF Internationals dokumentärfilm ”Till värn för värdigheten – Dödshjälpens mörka baksida i Belgien och Holland”. Det är en tankeväckande men även skrämmande film. Sprid den gärna till så många du kan.Read More
Torsdagen den 9/2 deltog Claphaminstitutets direktor Per Ewert tillsammans med Jenny Sonesson, Kashif Virk och Aje Carlbom i en debatt hos Liberalerna Stockholm om religiösa friskolor. Notera att själva debatten börjar 28 minuter in i sändningen.Read More
Torsdag 9/2 deltar Claphaminstitutets direktor Per Ewert i en debattkväll anordnad av Liberalerna och Studieförbundet Vuxenskolan på temat ”Religiösa friskolor – ökade motsättningar eller ökad mångfald?” Övriga deltagare är Aje Carlbom, docent i socialantropologi, Malmö Högskola; Kashif, Imam, Islams Ahmadiyyaförsamling samt Jenny Sonesson, journalist och debattör. Samlingen är öppen för alla, adress Bullkyrkan, Stortorget 5 i Gamla stan, Stockholm, klockan 18.00 den 9/2. Föranmälan krävs dock på arrangörens hemsida. Kvällen filmas också och kan ses i efterhand. Vi räknar med att kunna länka till inspelningen efteråt här på claphaminstitutet.se Affisch förRead More

Posted On januari 25, 2017By perewIn Clapham, Uncategorized

Tack Siewert Öholm

Bland alla övriga uppdrag var Siewert Öholm också Fellow vid Claphaminstitutet, och han var också på andra sätt en central kraft i vårt arbete. Vi vill därför uttrycka vårt tack för Siewerts trägna strävan efter sanning och rättfärdighet i samhällsdebatten, ända in till slutet. I fjol var han också talare på Claphaminstitutets årliga rådsmöte, där den här bilden är tagen. Claphams direktor Per Ewert har på sin hemsida skrivit en personlig hälsning. Vi lyser frid över Siewerts ljusa minne och det arv han lämnar vidare till oss andra. Tack!Read More

Posted On januari 23, 2017By perewIn Clapham

Clapham presenterar vår nya webbplats

Claphaminstitutet vill vara Sveriges ledande kristna tankesmedja – en resurs både för kristenheten och för övriga samhället. Som ett led i detta är vi nu glada att offentligt kunna presentera vår nya webbplats. Vi har tidigare haft två olika hemsidor för vår verksamhet, en enklare sida där våra artiklar lagts ut i kronologisk ordning, och en mer tematisk sida, som dessvärre blev offer för virusangrepp och därför har legat nere sista året. Därför kommer nu claphaminstitutet.se att vara vår framtida webbplats, som vi hoppas ska få vara en värdefull resursbankRead More

Posted On december 31, 2016By perewIn Clapham

En nyårshälsning från Claphaminstitutet

Claphaminstitutet höll onsdag den 16/11 tillsammans med Kristna Friskolerådet och Scandinavian Human Rights Lawyers ett mycket välbesökt seminarium i riksdagshuset under titeln ”Mind the Gap – Glappet mellan svensk skollagstiftning och internationella konventioner”. På grund av det stora intresset fick vi byta till en större lokal, och även den blev fulltecknad så att vi tvingades säga nej till ytterligare besökare. Under seminariet presenterade vi den internationella rapporten Freedom of Education Index 2016 där Sverige i utbildningsfrågor placerar sig klart lägre än vi gör i andra mänskliga fri- och rättigheter. De utländska gästerRead More

Posted On november 11, 2016By perewIn Clapham

Rapporten Freedom of Education Index 2016

På tisdag 16/11 presenterar Claphaminstitutet tillsammans med Kristna Friskolerådet och Scandinavian Human Rights Lawyers på ett seminarium i centrala Stockholm rapporten Freedom of Education Index 2016 , en genomgång av förutsättningarna för religionsfrihet och andra grundläggande fri- och rättigheter i skolutbildningen över världen. Hur väl står sig en demokrati som Sverige i internationell jämförelse? Som en försmak inför seminariet lägger vi här ut själva rapporten att ta del av. Freedom of Education Index 2016 Själva seminariet på tisdag har rönt stort förhandsintresse, och vi har därför behövt byta till en större lokal.Read More