Forskningsrådet Category

Claphaminstitutets Forskningsråd startades tidigare i år, i syfte att knyta samman kristna forskare inom olika discipliner. Rådet möts några gånger per år för att planera, samordna och förmedla större eller mindre forskningsarbeten i institutets regi. Mer info om vilka vi är, och vad vår grundhållning är i frågor om tro och vetenskap, se fliken Forskning. För att uppmuntra fler initiativ på god akademisk nivå vill vi nu bjuda in forskare på olika vetenskapsområden att inkomma med projektansökningar, som kan rymmas under Claphaminstitutets vid vision av att vara en kristen tankesmedjaRead More
Claphaminstitutes styrelse beslutade i höstas att inrätta ett forskningsråd för att stärka institutets arbete, som i våra stadgar vilar på två ben: att vara en tankesmedja och ett forskningsinstitut. Tisdagen den 26 februari på Lunds Universitet hölls det första mötet med Claphaminstitutets Forskningsråd, med vår ordförande Per Eriksson, universitetets tidigare rektor  som sammankallande. De medlemmar i rådet som deltog i detta första möte var från vänster på bilden: Johan Sundeen, docent i idéhistoria, Bibliotekshögskolan Borås; Per Ewert, Claphams direktor, doktorerar på svensk sekularisering; Per Eriksson, Claphams ordförande, fd rektor LundsRead More