Clapham presenterar vår nya webbplats

Claphaminstitutet vill vara Sveriges ledande kristna tankesmedja – en resurs både för kristenheten och för övriga samhället. Som ett led i detta är vi nu glada att offentligt kunna presentera vår nya webbplats.

Vi har tidigare haft två olika hemsidor för vår verksamhet, en enklare sida där våra artiklar lagts ut i kronologisk ordning, och en mer tematisk sida, som dessvärre blev offer för virusangrepp och därför har legat nere sista året. Därför kommer nu claphaminstitutet.se att vara vår framtida webbplats, som vi hoppas ska få vara en värdefull resursbank för många.

Dels kan du läsa vår tidigare produktion av debattartiklar, indelade i elva kategorier. Det är med ödmjuk tacksamhet vi ser tillbaka på våra dryga åtta år som tankesmedja och den stora mängd välunderbyggda artiklar som våra Fellows har producerat. Den noggranne läsaren kommer att märka att kategoriseringen av tidigare års artiklar ännu inte är helt färdig; den görs klart inom kort.

Vi är också i full gång med att starkare etablera oss som kristet forskningsinstitut. De vetenskapliga artiklar vi själva producerar återfinns under en egen flik, och under de närmaste månaderna kommer vi att publicera vår första egna forskningsrapporter. Våra rapporter kommer också att återfinnas här.

Under våren avser vi också att bygga upp en bank med goda resurser med hemsidor, forskning och annat material som kan vara till nytta för alla som känner samhörighet med Claphams vision att ”arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål”.

För dig som vill visa din uppskattning eller stöd för denna satsning på en ny webbplats, se fliken Stöd Clapham. Om du har konstruktiva synpunkter på hemsidan och vad som kan förbättras, kontakta vår webbmaster på perolof@gmail.com. För övriga frågor, kontakta info@clapham.se

Välkommen åter!