Claphams Forskningsråd har inlett sitt arbete

Claphaminstitutes styrelse beslutade i höstas att inrätta ett forskningsråd för att stärka institutets arbete, som i våra stadgar vilar på två ben: att vara en tankesmedja och ett forskningsinstitut. Tisdagen den 26 februari på Lunds Universitet hölls det första mötet med Claphaminstitutets Forskningsråd, med vår ordförande Per Eriksson, universitetets tidigare rektor  som sammankallande.

De medlemmar i rådet som deltog i detta första möte var från vänster på bilden: Johan Sundeen, docent i idéhistoria, Bibliotekshögskolan Borås; Per Ewert, Claphams direktor, doktorerar på svensk sekularisering; Per Eriksson, Claphams ordförande, fd rektor Lunds universitet, professor i signalbehandling; Thomas Marmefelt, docent i nationalekonomi, Södertörns högskola; Sebastian Ibstedt, dr i mikrobiologi, Göteborg, blivande läkare.

En inledande målsättning för Forskningsrådet är att här i världens kanske mest sekulariserade land börja bygga ett nätverk av kristna forskare inom olika discipliner och sondera förutsättningarna för att inleda forskningsprojekt på god akademisk nivå och på en biblisk grund.

Forskningsrådet kommer fortättningsvis att sammanträda med jämna mellanrum för att planera, samordna och leda vetenskapliga projekt som kan rymmas under institutets ändamålsskrivning att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro, i ekumenisk anda och med Lausannedeklarationen (1974) som utgångspunkt, arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och i världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål.

För vidare kontakt, använd mejladressen forskning@clapham.se