Konferensdagen ”Kristen i skolan” – PAUSAD pga restriktionerna

Denna dag kommer på grund av restriktionerna tyvärr inte att kunna genomföras som fysisk konferens på planerat datum. Konferensdagen skjuts därför på framtiden.

Tidigare info: Lördag 29 januari Claphaminstitutet arrangerar Claphaminstitutet tillsammans med elevorganisationen Ny Generation och Svenska Apologetiksällskapet konferensdagen ”Kristen i skolan” i Sollentuna Pingstkyrka.

Dagen kommer att innehålla inspiration, seminarier och panelsamtal som kan ge stöd till både ungdomar och vuxna som finns i skolmiljön om hur vi med trygghet och frimodighet kan vara kristna i skolan, men också till dig som är förälder till barn och unga i den svenska skolan av idag.

Konferensen är en fysisk vidareutveckling av den webbkonferens som våra organisationer genomförde hösten 2020, bland annat utifrån Claphaminstitutets rapport Kränkt för sin tro. Mer info om innehåll samt anmälan finner du på sajten kristeniskolan.se. Varmt välkommen till Sollentuna Pingst 29 januari!