Uppdrag: Guds rike FLYTTAD till mars

Tråkigt besked, men ofrånkomligt i nuläget: Korskyrkan i Stockholm har ställt in sina gudstjänster på plats under november månad, vilket inte ger oss något annat alternativ än att flytta fram årets upplaga av onferensen ”Uppdrag: Guds rike”. Nytt planerat tillfälle är fre-lör 12–13 mars 2021. Tänkt upplägg planeras fortfarande enligt tänkt upplägg, varför konferensinfon står kvar nedan.

Konferensen är en svensk variant av European Leadership Forum, med ”ledare” avsett i en bred mening, som en inspiration till kristna över hela bredden av yrkesliv och församlingsliv.

Det övergripande temat i år är: ”Det kristna hoppet i en apokalyptisk tid.” Årets konferens har vi sex olika högkvalitativa nätverk (fördjupningsspår) som passar för personer med olika yrken eller ämnen man brinner för: Samhällspåverkan, Apologetik, Teologi, Kristna naturvetare, Förkunnare och Kristet företagande.

Claphaminstitutet ansvarar för spåret med kristna naturvetare: På vilka sätt kan kristna naturvetare uppmuntra varandra och via sitt arbete vara med och utbreda Guds rike, styrka tilltron till Bibeln och vara en röst i samhällsdebatten? I detta nätverk kommer fokus att ligga på hur Bibeln och den kristna tron har påverkat naturvetenskaperna, både historiskt och i dag. Djupdykningar görs i ämnena ”Vad är en människa?” och ”Klimat och miljö – vad säger naturvetenskapen och Bibeln?”

Medverkar i detta nätverk gör Torbjörn Johansson, Holger Kirchmann, Valdemar Landgren, Hajdi Moche, Sverker Molander, Johannes Widlund, Erik Åkerlund, samt Per Ewert. Den senare medverkar även med föredrag på spåret för samhällspåverkan.

Huvudlokalen för konferensen är Korskyrkan Stockholm. All praktisk information finner du på konferenshemsidan.