Nätverksamling om Svenska kyrkans befrielse från partipolitiken

Vår direktor Per Ewerts doktorsavhandling och populärversionen ”Landet som glömde Gud” har knutit an till frågor som engagerat flera olika grupper och intressegemenskaper. En sådan är frågan om den fortsatta partipolitiseringen i den före detta statskyrkan. Som fortsättning på en rörelse som först initierades av framlidne Carl-Erik Sahlberg kallar nu Claphaminstitutet tillsammans med nätverket Vägen samman till en samling på Zoom för vidare samråd i ärendet.

Mötet som hålls ons 26/4 kl 12-14 leds av Elisabeth Sandlund, och även Per Ewert medverkar. Den som känner sig engagerad i ärendet får gärna mejla en intresseförfrågan om att delta till info@clapham.se, så kan vi skicka mer information och Zoomlänk.