Ny infosatsning från Clapham: Fokuskvällar

Claphaminstitutet inleder nu vår största informationssatsning sedan starten. Från och med i höst planerar vi att komma ut och besöka kristna som känner engagemang för tro och samhälle, och som kan kalla samman till det vi kallar för Fokuskvällar. Till dessa kan man bjuda in vänner, bönegrupp eller annan konstellation där vi tillsammans kan mötas och försöka ta oss an den utmaningen som Gud ger till profeterna i Bibeln, och ställa oss frågan: Vad ser du?

Under dessa kvällar försöker vi tillsammans se ut över Sverige, var utmaningarna finns, och hur vi som kristna kan möta dessa behov. Vår direktor Per Ewert eller någon från styrelsen kommer ut och berättar om visionen bakom Claphaminstitutet och det arbete vi står i, och så samtalar vi och över hur vi skulle kunna stärka detta arbete tillsammans.

Du som är intresserad av att anordna en sådan här träff hemma hos dig eller kanske i din kyrka eller annan plats, hör av dig på mejl info@clapham.se så kommer vi att samordna reseschemat. Besöket är kostnadsfritt, och Claphaminstitutet står även för resan. När tid och plats för de olika besöken ligger klara planerar den lokala anordnaren för träffen och bjuder in övriga gäster. Pdf-filen nedan användas för att lämna inbjudningar på papper, fomuleringarna och bilden kan även användas för inbjudan på annat sätt.

Så tar vi detta som tillfälle att försöka betrakta landet med Herrens ögon, och med hans hjälp göra vårt bästa för att vara salt och ljus i vår tid!

Inbjudan Fokuskväll