Panelsamtal i S:ta Clara på bönedag inför valet

Valrörelsen 2018 är nu igång. Claphaminstitutet är ingen partipolitisk organisation, men vi vill ständigt försöka belysa aktuella samhällsfrågor ur ett kristet perspektiv. Måndagen före valet hålls en bönedag i och omkring S:ta Clara kyrka mitt i Stockholm. Under dagen är Clapham inbjudna att hålla ett panelsamtal om hur kristenheten kan tänka, be och arbeta i relation till Sverige och valet, och inför tiden som kommer därefter.

Medverkande är Mats Nyholm, präst och ny föreståndare för S:ta Clara; Frida Park, ledarskribent tidningen Dagen, samt Thomas Idergard, präst i katolska kyrkan. Samtalsledare är Claphaminstitutets direktor Per Ewert. Panelsamtalet hålls mån 3/9, kl 14.00. Här nedan följer uppropet från de olika kristna ledare som inbjuder till bönedagen.

BÖN FÖR LANDET – inför valet

Söndagen den 9 september går Sverige till val; det gäller riksdag, landsting och kommun. Måndagen den 3 september inbjuder vi till en dag i bön i och utifrån S:ta Clara kyrka. Under förmiddagen går vi förbi Rosenbad, Utrikesdepartementet, Riksdagen, Slottet, Mynttorget och Storkyrkan. Vi stannar till för att be om Guds välsignelse och nåd över landet. Riksdagshuset ligger på Helgeandsholmen, därför sjöng vi förra året: Kom Helig Ande med renhet, kom Helig Ande med din kraft. I Dig så har vi vår styrka. Allt vi behöver finns i Dig. Under eftermiddagen blir det panelsamtal om vårt samhälles utmaningar, följt av bön, lovsång och tillbedjan.

Vi tar inte vår bas utifrån ideologier och ber inte för partier. Rent konkret handlar valet om fördelning av mandat, men bönedagens fokus är inte främst valet, utan vårt land. Vi ber att Guds vilja ständigt ska få ske i Riksdagens beslutande församling. Vi ber att Guds namn ska bli helgat i Regeringens verkställande och pågående arbete. Vi ber att Ditt rike, Kristus Jesus, ska bli synligt i vårt land och bland vårt folk och alla folk.

Välkomna till Stockholm, i bön för vårt land, måndagen den 3 september!

Peter Artman, European Union of Prayer

Mats Nyholm, direktor S:ta Clara kyrka

Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift

Tuve Skånberg, f d ordförande i Riksdagens kristna grupp

Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS

Patrik Sandberg, ordförande Sverigebönen

Daniel Alm, föreståndare Pingst FFS

Per Ewert, direktor Claphaminstitutet

Hans Weichbrodt, inspiratör Oasrörelsen

Olof Edsinger, gen.sekr. Svenska Evangeliska Alliansen

Joakim Lundqvist, pastor Livets Ord

Merzek Botros, pastor Global gemenskap