Rådsmöte Göteborg 18 mars: Offentligt föredrag om islam

I år bjuder vi på två nyheter inför Claphaminstitutets årliga rådsmöte. Dels väljer vi för att ytterligare bredda vårt arbete att detta år lägga rådsmötet utanför Stockholm, närmare bestämt i Tabernaklet, Storgatan 39 i Göteborg, onsdag 18/3 kl 18.00.

Den andra nyheten är att rådsmötet inleds med ett offentligt föredrag. Kvällens gästföredrag ser vi som angeläget i vår tid, och därför bjuder vi även in allmänheten att vara med. Talare är Omid Pasbakhsh, lärare och författare till boken Islam och kristen tro: En granskning och jämförande studie (Svenska Evangeliska Alliansen 2018). Temat för hans föredrag är ett som Clapham tidigare tagit upp i olika artiklar, och som vi nu får en muntlig föredragning av: Islam och mänskliga rättigheter – stämmer de överens?

Därefter följer sedvanliga rådsmötesförhandlingar. För dem som ännu inte ingår i stiftelserådet men skulle önska bli en del därav finns möjlighet innan samlingen börjar. Varmt välkomna!