Releaseföredrag ”Landet som glömde Gud”

Det protestantiska Europa har utvecklat de mest sekulära och individualistiska värderingarna i världen, med Sverige som det allra mest extrema exemplet. Hur gick detta till?

Claphaminstitutets direktor Per Ewert har nu tagit sin doktorsexamen med avhandlingen ”Moving Reality Closer to the Ideal”, om hur svensk politik under 1900-talet formade det land som skulle bli det mest sekulära och individualistiska i världen. Pers examensföreläsning om värderingar i socialdemokratierna i norra Europa återfinns här.

Onsdag 23 november håller vi en releasekväll för den svenska populärversionen ”Landet som glömde Gud”. Det blir musik, mingel, enklare förtäring och föredrag samt boksignering av författaren.

Plats: Kungsporten, Huskvarna

Tid: 18.30 ons 23/11

Alla intresserade hälsas varmt välkomna. Arrangörer av kvällen är Kungsportskyrkan, Claphaminstitutet, förlaget Artos och tankesmedjan Sallux.

För att beställa avhandlingen och den svenska bokversionen, mejla info@clapham.se.

Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.