Releaseseminarium Claphams nya familjerapport

Tisdag 9 april har vi den stora glädjen att släppa Claphaminstitutets åttonde rapport. Denna rapport utgörs av den kanske tyngsta vetenskapliga genomgång som gjorts på svenska om vad forskningen säger om familj och äktenskap. Rapporten utgörs av en paraplyöversikt över tidigare forskning från hela världen, och visar hur vetenskapen slår fast det traditionella äktenskapet som en mycket viktig faktor för hälsa och välmående för barn, vuxna och hela samhället. Rapporten kan beställas på info@clapham.se, 70 kr + frakt, 50 kr/st för beställning av fem ex eller fler.

Vi ser denna rapport som en tung inlaga i debatten om de sociala problem som Sverige och Europa idag står i, och rapporten visar på område efter område hur äktenskapet är en positiv påverkansfaktor för individer och samhället. Utöver dessa slutsatser skickar vi därför med ett antal rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare att ge högre prioritet åt äktenskapet. Rapporten släpps via ett seminarium på Zoom, tis 9/4 kl 19.00, via följande länk: https://liu-se.zoom.us/j/69215435240?pwd=bVREK0xLQXVZd2g0SklpYnRkcGpxdz09

Medverkar i seminariet gör André Juthe, fil dr i argumentationsanalys, University of Amsterdam, som författat rapporten. Huvudkommentator är Britt-Marie Ljungström, fil dr i barnpsykologi, Göteborgs universitet. Därefter lämnar vi öppet för övriga att ställa frågor och komma med inspel i diskussionen.

André Juthe
Britt-Marie Ljungström

Rapporten och seminariet görs i samarbete med tankesmedjan Sallux.

Since 2011, the activities of Sallux have been financially supported by the European Parliament. The liability for any communication or publication by Sallux, in any form and any medium, rests with Sallux. The European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.