Seminarium om samvetsfrihet hos Nordiska Rådet

I samband med årets möte med Nordiska Rådet genomför de kristna tankesmedjorna i Norden – Claphaminstitutet, Skaperkraft och Kompassi – sitt första gemensamma arrangemang. Det blir i form av ett frukostseminarium under rubriken ”Samvetsfrihet i arbetslivet – nordisk debatt”.

Ämnet är samvetsfrihet i vården, ett område som är högst aktuellt för de nordiska länderna, där Norge i likhet med de flesta länder i Europa har en lagfäst samvetsfrihet, medan Sverige och Finland saknar denna frihet för vårdpersonal. De två svenska barnmorskor som förlorat jobbet på grund av att de åberopat samvetsfriheten arbetar idag också i Norge.

Frukostseminariet hålls i Kulturhuset, Youngs gate 6, i Oslo 30 oktober kl 7.45-8.50. Medverkande:

För Norge – Heidi Nordby Lunde, stortingsledamot för Höyre, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet;
För Finland – Peter Östman, svenskspråkig riksdagsledamot för Kristdemokraterna;
För Sverige – Rasmus Ling, riksdagsledamot för Miljöpartiet och ledamot i justitieutskottet.
Morten Magelssen, forskare vid universitetet i Oslo, håller inledningsanförande och deltar även i det följande samtalet.

Mer information finner du på Facebookevenemanget för seminariet.