”Uppdrag: Guds rike” digital konferens 12-13 mars

I coronapandemins kölvatten är det mycket som ställs in. Men den 12–13 mars kommer vi trots läget att genomföra konferensen Uppdrag: Guds rike, som ursprungligen var planerad till domsöndagshelgen 2020. Konferensen kommer att genomföras digitalt via Zoom med ett nedskalat program jämfört med den ursprungliga planen.

Till vår glädje kommer vi även i denna version att kunna möta vår huvudtalare Alister McGrath, med trefaldig doktorsgrad från Oxford University. McGrath kommer att tala över temat ”Tro och vetande i dagens debatt – hur långt har vi kommit?”, och i anslutning till föredraget blir det även möjlighet att ställa egna frågor.

Det övergripande temat för konferensen är annars ”Det kristna hoppet i en apokalyptisk tid”, och även detta känns fortsatt aktuellt. På eftermiddagen erbjuds fyra valbara seminarier, med temana Transhumanism, Islam och Guds rike, Digital teknik samt Feminismens tre vågor.

De sex nätverkssamlingar som tidigare var planerade flyttas till nästa fullskaliga konferens, som vi hoppas kunna genomföra IRL den 3–4 december.

Medverkande: Alister McGrath, Annahita Parsan, Olof Edsinger, Johan Eriksson, Stefan Gustavsson, Richard Hultmar och Stefan Lindholm.

Ytterligare info och anmälanhttps://uppdraggudsrike.se

Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen och Apologia tillsammans med Claphaminstitutet, Focus Business School, Korskyrkan Stockholm, Langham Sverige och Världen idag.