Att följa nyhetsflödet i vår tid är sällan uppmuntrande. Gängvåld, sprängdåd, psykisk ohälsa, droganvändning – på område efter område galopperar utvecklingen i fel riktning. Politiker söker i vanmakt efter lösningar. Men kanske ligger det viktigaste svaret närmare än de flesta anar – hemma, i familjen. Det moderna Sverige har en extremt framträdande värdekultur där den oberoende individen prioriteras högt, medan traditionell familjetillhörighet och äktenskap betraktas som begränsande. En rapport från Claphaminstitutet visar dock att det traditionella äktenskapet är avgörande för hälsa och välmående för både individer och samhället som helhet.Read More
Nu släpper vi Claphaminstitutets åttonde rapport, författad av fil dr André Juthe. Rapporten är den mest omfattande sammanställningen som gjorts på svenska av forskningsläget om hur äktenskapet påverkar människors mentala och sociala hälsa och välmående. Rapporten ger tungt vetenskapligt stöd för att samhället bör prioritera och stödja äktenskap och familjebildning. Ur sammanfattningen: ”Resultaten tyder sammanfattningsvis på att äktenskapet, även om det inte är den enda förklaringsvariabeln, ofta har en betydande inverkan på både fysisk och psykisk hälsa och välmående. Detta gäller oavsett vilka parametrar inom mental eller fysisk hälsa manRead More
Tisdag 9 april har vi den stora glädjen att släppa Claphaminstitutets åttonde rapport. Denna rapport utgörs av den kanske tyngsta vetenskapliga genomgång som gjorts på svenska om vad forskningen säger om familj och äktenskap. Rapporten utgörs av en paraplyöversikt över tidigare forskning från hela världen, och visar hur vetenskapen slår fast det traditionella äktenskapet som en mycket viktig faktor för hälsa och välmående för barn, vuxna och hela samhället. Rapporten kan beställas på info@clapham.se, 70 kr + frakt, 50 kr/st för beställning av fem ex eller fler. Vi ser dennaRead More
Den 22 mars 2023 bjöd Claphaminstitutet tillsammans med Mikael Oscarsson och organisationen Familjen först in till ett familjepolitiskt seminarium i riksdagen. Inför mer än fullsatt lokal presenterade Claphams direktor Per Ewert huvuddragen i hur Sverige under sent 1960-och tidigt 1970-tal formade det mest radikala experimentet av individualiserad familjepolitik. Därefter följde frågestund och diskussion om historien, och hur vi bäst hanterar dessa frågor i politiken nutid och framtid.Read More
Onsdag 22 mars kl 12-13 håller Claphaminstitutet i samarbete med organisationen Familjen Först ett politiskt lunchseminarium på central plats i Stockholm, på temat ”Så fick Sverige världens mest radikala familjepolitik”. Claphams direktor Per Ewert föreläser utifrån sin doktorsavhandling och populärversionen ”Landet som glömde Gud”, därefter ges möjlighet till frågor och diskussion. Politiker, andra beslutsfattare och övriga intresserade hälsas varmt välkomna. För att få exakt samlingsplats och tid för insläpp, vänligen anmäl din närvaro via mejl: info@familjenforst.nu. (Notera mejladressen, den blev felaktig i Claphams senaste nyhetsbrev)Read More
1900-talet innebar en stark ideologisk dragkamp. På ena sidan stod traditionella värderingar, byggda på kristendomen, och på den andra stod nya, sekulära värderingar med individens oberoende i centrum. Denna ideologiska drabbning kom i huvudsak att utspelas inom tre områden. Den första striden stod om kyrkan, den andra om skolan. Den tredje skulle utspelas på den arena dit den offentliga sektorns armar i normalfallet inte når – nämligen familjen. Under 1900-talet är Alva Myrdal Sveriges ledande röst för en radikal individualistisk samhällsomvandling. I hennes drömsamhälle med oberoendet i högsätet har religionenRead More
Det senaste året har världen nästan enbart pratat om smittsiffror och dödstal. Men när vi snart förhoppningsvis lyckas klättra upp ur Coronaträsket är det hög tid att vi aktivt börjar diskutera den andra änden av livet – nämligen födelsetalen. Coronapandemin har i likhet med andra historiska kriser medfört sjunkande födelsetal. Denna fråga är dock långt mer omfattande än bara en virusrelaterad oro för morgondagen; det minskade antalet födslar är en del i en längre och långsiktigt högst oroväckande trend. Det är en utveckling som inte enbart kan förklaras som resultatetRead More
Det behövdes tydligen en barnmorska som sa ifrån innan regeringen kom till skott. Tio dagar efter Katarina Svensson Floods omtalade inlägg om tjejer som far illa i samband med ”hårt sex” kom Matilda Ernkrans med beskedet att alla nyutexaminerade lärare ska kunna undervisa i frågor om identitet, sexualitet och relationer. Jodå, vi förstår att ministerns förslag har förberetts längre än så. Samtalet om sexualundervisningens omfattning och innehåll har redan pågått i flera år. Vad som däremot har bidragit till att göra frågan akut är de allt mer uppenbara baksidorna av vår tids porrkonsumtion. OchRead More