Lagom till Almedalsveckan släpper Claphaminstitutet årets andra rapport: ”Abort i grundlagen? En juridisk och historisk analys av varför abort ej bör ges konstitutionell status”. Rapporten är en tung juridisk inlaga till den pågående statliga utredningen och politiska arbetet kring frågan om aborters roll i lagstiftning och regeringsform. Författare är Lotta Vahlne Westerhäll, professor emerita i juridik, Göteborgs universitet; Per Arvidsson, leg läkare, med dr i klinisk fysiologi, forskare vid Lund och Oxfords universitet samt Rickard Lyckander och Andreas Stenkar Karlgren, advokater. Rapporten släpps i samband med Almedalsveckan i Visby viaRead More
2023 avslutas med två Hotspotprogram från Claphaminstitutets sida. Vår direktor Per Ewert interjuar samhällsjournalisten Lars Åberg om hans trilogi om hur det svenska samhällskontraktet föll sönder, under rubriken ”Visst såg vi det det komma”, samt diplomaten Staffan Carlsson, som skrivit en biografi över Dag Hammarskjölds liv. Intervjun ger ett bra historiskt perspektiv till den kristne ledaren Hammarskjöld som kan styra upp den bild som förmedlas i julhelgens mer spekulativa biofilm.Read More
Att krig riskerar att avtrubba förmåga till medmänsklighet och empati är inget nytt. Men sådan avtrubbning borde inte ha någon plats i vårt fredliga land. Ändå ser vi tecken på det. Ett trettiotal muslimska och pro-palestinska organisationer uttrycker sina åsikter om hur de ser på Israel och Sveriges roll i Israels krig mot terrororganisationen Hamas och kritiserar att pro-palestinska röster blir nedtystade i Sverige. Inte med ett ord nämner de att den 7 oktober mördades 1 200 judar – barn, äldre och helt vanliga judar – på ett ofattbart grymt sätt. BarnRead More
Det har blivit stort genomslag för boken Landet som glömde Gud, populärversionen av Claphams direktor Per Ewerts doktorsavhandling om processen då Sverige formades till världens mest sekulärindividualistiska land. I fem program på Himlen TV7 samtalar Per med Leif Nummela på temat. Utöver här på Claphams webbplats kan programmen även ses i Playarkivet på himlentv7.se.Read More
Höstens första två Hotspotprogram från Claphaminstitutet är med Lars Adaktusson – presentation överflödig – om hur det är att gå igenom ett mediedrev, och varför han fortfarande tror att kristna värderingar är den bästa grunden för samhället, samt med professor Inger Enkvist om varför den progressiva skolan har misslyckats, och hur vi kan bygga en bättre skola för framtiden. Programmen publiceras här i takt med att de sänds.Read More
In World Values Survey’s cultural map of the world, the Scandinavian nations have since the turn of the millennium placed themselves in the most secular-individualistic corner, with Sweden being the prime example of these values. The most powerful political force in post-war Scandinavia is undoubtedly Social Democracy. Therefore, it is vital to understand the central values in this political movement, and how these may have affected the Scandinavian nations. In my doctoral thesis Moving reality closer to the ideal, I have analysed the role of autonomy, individualism and secularism inRead More
(Bild: Regeringen Per Albin Hansson tillträder, hösten 1932. Längst till vänster nye ecklesiastikministern Arthur Engberg. Arbetarrörelsens arkiv) Sverige har länge odlat självbilden av att vara Landet Lagom. Denna bild sjunger dock inte i harmoni med den faktiska situationen. Vår tids Sverige utmärker sig i internationell och historisk jämförelse som ett land med extrema värderingar. Den före detta statskyrkan är inget undantag. Även detta kyrkosamfund avviker radikalt såväl från gångna tider som från andra länder, inte minst i värderelaterade positioneringar. Förändringen har varit medveten, och den har genomförts enligt specifika politiskaRead More
Under vintern medverkar Claphaminstitutet flera program i den uppskattade samtalsserien Hotspot, från Vision Sverige och Världen Idag. Först ut är Claphams direktor Per Ewert, som intervjuas av Marco Strömberg om Pers nyutkomna doktorsavhandling och boken ”Landet som glömde Gud”, om framväxten av Sveriges sekulära individualism. I avsnittet därefter är det Per som intervjuar Bo Theutenberg, tidigare diplomat och UD:s folkrättssakkunnige om den politiska styrningen av utrikespolitiken. Slutligen intervjuar Per Bengt G Nilsson, SVT-reportern som bytte sida i Mellanösternkonflikten, när han insåg hur situationen faktiskt var på marken.Read More