En ny typ av terror

De tragiska händelserna i Norge bör inte uppfattas som ett enskilt vansinnesdåd. Det var en genomtänkt terrorist som agerade, med tydliga politiska mål. Även om Anders Behring Breivik inte representerade en specifik organisation så har hans tänkande odlats i en högerextrem internetbaserad miljö och denna handling kan ytterligare inspirera en sådan miljö. Detta är en ny typ av terrorism vi har fått se.

Även om Anders Behring Breiviks retorik och hat är riktat mot vänstern, islam och det mångkulturella samhället, har han mycket mer gemensamt med annan extrem terrorism än med vanliga politiska partier. De totalitära ideologierna rör sig i de extrema utkanterna av det politiska landskapet, den extrema vänstern, den extrema högern, den extrema religiositeten som bland annat yttrar sig i muslimsk våldsromantik och terror. Mao, Stalin, Lenin, Hitler, Bin Laden, Khadaffi – och nu kan vi även skriva in Anders Behring Breivik på listan. Dessa massmördare har olika ideologier, men står för samma grundvärderingar. Man förespråkar en totalitär ideologi och stat och man kan använda våld och massmördande för att genomföra och upprätthålla ett sådant samhälle.

Vi blir återigen påminda om att det extrema våldet och de totalitära ideologierna lurar bakom hörnet även i det lugna och fredliga Norden. På 1930-talet var det nazismen och fascismen som inspirerade många och väckte en grymhet och brutalitet som var ofattbar. Vi vill lätt glömma att många svenskar sympatiserade med nazisterna, inte minst på de svenska universiteten. På 1960- och 1970-talen var det den extrema vänstern som stod på agendan, och de mest radikala förespråkade våld för att genomföra politiska idéer. Även extremvänstern fick omfattande sympatier
i Sverige. Militant extremvänster existerar fortfarande. De senaste tio åren har den muslimska fundamentalismen varit på agendan och det centrala hotet. Man bör dock komma ihåg att det även finns ett stort antal länder i världen, med Iran och Saudiarabien i spetsen, som drivs som muslimska fascistiska stater med en totalitär ideologi och som aktivt använder dödande för att driva sin politik. På samma sätt som det har funnits en viss sympati för nazismen och extremvänstern, finns det en naivitet och sympatier för dessa fascistiska stater.

Det vi blir påminda om efter händelserna i Norge är att vi aldrig får slå oss till ro i kampen för det öppna och demokratiska samhället och i kampen för mänskliga rättigheter och alla människors rätt till liv.

I mediebevakningen efter Norgehändelserna har Anders Behring Breivik utmålats som kristen. Han har ibland kallats för kristen fundamentalist. Han har lagt ut ett dokument på nätet på 1 500 sidor om varför han har utfört denna handling och hur han tänker. Enligt min mening finns det inga spår av aktiv kristen tro hos Anders Behring Breivik. Han är genuint konservativ och försvarar ett traditionellt samhälle. Det medför att han försvarar betydelsen av nationen, kungamakten och kyrkans traditionella roll.

Ett huvudbudskap i dokumentet är att använda terrorism som en metod att nå politiska mål. Och på den punkten skiljer han sig fullständigt från vanlig politisk konservatism, som förespråkar försiktiga och långsiktiga reformer för att förändra samhället.

Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan, Stockholm, ordförande för Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Världen idag 2011-07-27

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *