Releaseseminarium om dödshjälp: Riksdagen 18 november 2020

18/11 2020 hölls releaseseminarium i riksdagen för den nya antologin Dödshjälp i Norden: Etik, klinik och politik. Vid seminariet talade Theo Boer, professor och fd ledamot i Nederländernas utvärderingskommitté för dödshjälp, samt psykiater Sven Román, om psykiatri och dödshjälp. Då kapitelförfattarna hade förhinder sammanfattade han även Anne-Berit Ekströms och Mikaela Luthmans kapitel om Oregonmodellen, en förkortad version av Claphams rapport Hotet mot värdigheten. Seminaret genomfördes med stöd från Livets Fond.

Under filmen finner du Theo Boers och Sven Románs presentationer, professor Boers studeras lämpligen parallellt med hans föredrag.

Theo Boer, Eutanasi – Vad kan Sverige lära av Nederländernas exempel?

Sven Román, Presentation om Oregonmodellen resp Psykiatri och dödshjälp