Gud och pengar

”Den som har flest grejer när han dör vinner”. Dessa ord brukar kunna läsas på tryckta t-shirtar från någon av Sveriges alla marknader. En kärnfull slogan med ironisk knorr. För de som bär en sådan tröja inser givetvis att påståendet inte är sant. Livet har ett högre värde än ”shop till you drop” – konsumera tills du trillar av pinn.

Över hela världen, men med sitt centrum i USA rasar nu en av det senaste århundradets värsta finanskriser. Krisen har flera bakomliggande orsaker, men en viktig sådan är att banker och finansinstitut har lånat ut alltför mycket pengar till alltför många människor vars tillgångar och betalningsförmåga inte räckt till för att kunna betala tillbaka.

Spekulationshysteri, girighet och brist på långsiktigt tänkande är tre ingredienser i den soppa som både konsumenter och banker varit med om att koka. Marknadsekonomin har tveklöst sina fördelar men även sina uppenbara risker. Den råa kapitalismen måste tyglas inom etiska ramar. Här hade det funnits all anledning att ta vara på vad Jesus säger om ekonomi och förvaltarskap. Jesus talar i liknelsen om punden om vikten av ett gott entreprenörskap och förvaltarskap som ger god avkastning och ett mervärde i samhället. Men han lägger också fram kloka ramar för en långsiktigt hållbar ekonomi: ”Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget.” Ett råd som många idag hade mått väl av att följa.

Istället verkar man ta t-shirtens ord alldeles bokstavligt; man vill ha allting, och det nu! Och de senaste årens ekonomiska filosofi har lärt oss att om vi inte har pengar på banken kan vi alltid låna till inträdesbiljetten till lyckans land. Det visar sig nu att den strategin endast leder till, i bästa fall, illusorisk lycka. Troligare är dock, som vi ser nu, att man hamnar i den lånekarusell som nu driver många till ruin.

När finanserna och konsumtion på lånade pengar blir det viktigaste i våra liv har vi missat livets verkliga poäng, och en dag kan katastrofen komma som ett brev på posten. Bibeln ger här praktiska finansiella råd om konsumtionens koppling till den långsiktiga betalningsförmågan. Exempelvis får vi lära oss att ha en bra grundplåt innan vi genomför affärstransaktioner, speciellt av större slag.” Fullgör ditt arbete på marken, gör allting klart åt dig på åkern. Sedan kan du bygga dig ett hus.” (Ordspråksboken 24:27)

Ett nutida parallell är att ingen bör köpa eller låta bygga ett hus utan att först ha sparat ihop till en rimlig kontantinsats. Man bör också ha gjort en ekonomisk kalkyl för att se om hushållet har tillräckliga marginaler för att klara av ett högre ränteläge, sjukdom eller arbetslöshet. Om dessa enkla regler hade följts på den amerikanska och europeiska husmarknaden skulle bostadspriserna, belåningsgraden och den internationella ekonomin ha kunnat hållas i schack.
En sammanfattning av Bibelns undervisning på det ekonomiska området är att flit och ärlighet är goda dygder som leder till ett gott samhälle, medan girighet och oärlighet i affärer är något ont och får negativa följder. Bibelns råd är mycket jordnära och skrevs ned i en tid och en kultur som ligger långt ifrån vår egen. Därför kunde de kanske vara lätta att avfärda för nutida ekonomer. Men om amerikanska bolåneinstitut och deras kunder hade följt dessa enkla principer hade världens ekonomi varit betydligt stabilare och vi hade kanske sluppit det kaos vi sett under hösten.

Per-Olof Hermansson, egen företagare, kassör för Claphaminstitutet
Anna Sophia Bonde, präst i Svenska kyrkan
Per Ewert, fil.mag., författare och skribent
Per Holmström, nationalekonom, redaktör
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Sundsvalls tidning 2008-12-30, Dagen 2009-03-19

Tags : ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *