Högerns kris & vänsterns dilemma

I huset bredvid börsen i New York svors USA:s första president George Washington in. Det är viktigt att se dagens kris i ett längre perspektiv. Ingen seriös USA-kännare förnekar att USA:s grundande och konstitution har djupa kristna rötter och värderingar. Dessa etiska och moraliska ramar har guidat USA genom kriser men även gjort landet framgångsrikt och folket välmående, även om enskilda amerikaner är undantag.

Utifrån en kristen människosyn förstod man att människan har förmåga att både vara osjälvisk och självisk, kämpa för det gemensamma goda och sträva egoistiskt efter egna snöda vinningar. Alla människor är giriga – demokrater och republikaner. Därför har man från början byggt in etiska ramverk och kontrollstationer, i Montesquieus anda.

Men när högerns nyliberaler kastade loss det moraliska ankaret så växte antalet företagsskandaler och kollapser samtidigt som företagsledare kammade hem hundratals miljoner kronor. Men det är inte rätt att ensidigt anklaga republikaner för dagens kris. Vad svensk media inte rapporterar är att det är demokraternas lagar och regler som i hög grad varit en katalysator till dagens kreditkollaps.

Presidenterna Carter och Clinton genomförde lagar som tvingade låneinstitutioner att ge högriskbolån till dem som inte hade ekonomisk bärighet att betala lånen. Demokraternas favoriter som fått stort stöd av demokrater i kongressen var Fannie Mae och Freddie Mac. Det var dessa två bolåneinstitut som i hög grad utlöste krisen. 

Demokraternas dilemma är goda ambitioner som saknar verklighetsgrund i hur marknaden måste fungera för att dylika kriser inte ska hända. Det behövs både frihet och ramar, men det måste utgå ifrån en fast värdegrund. Detta är även den svenska vänsterns dilemma och de svenska ultraliberalernas kris.

Historien lär att frihet, jämlikhet och broderskap måste kombineras. Idag ser vi konsekvenserna av spekulationsekonomin som haft alltför stor frihet utan tillräckliga ramar. För mycket jämlikhet och påtvingad nivellering ser vi förskräckande spår av i Nordkorea och gamla östblocket. Vi behöver sträva efter broderskap som kan balansera och skydda både friheten och jämlikheten. Det är en grundläggande biblisk tanke – uttryckt av Jesus själv – att individen ska tänka på sina medmänniskors bästa. Samtidigt är det oförenligt med kristna värderingar att påtvinga en kollektivistisk tvångströja som kränker mänsklig värdighet och frihet.

Jesus talar om en entreprenörs goda förvaltarskap som gav god avkastning, men tillrättavisar den som av rädsla ”grävt ned sitt pund”. Den judisk-kristna värdegrunden är ytterst relevant för att skapa ett näringsliv och samhälle som är framgångsrikt och hållbart.

Vi måste också se saker och ting i globala och historiska perspektiv. Där marknaden inte fungerar, där vänsterns statliga toppstyrning finns, där är det som absolut värst i de flesta avseenden. Jämför exempelvis Sydkorea med Nordkorea.

För 50 år sedan var Sydkorea på samma nivå som Burkina Faso. Idag är det ett av världens rikare länder som är världsledande när det gäller bredband till alla. Idag är medellivslängden 30 år högre än då landets modernisering inleddes på 1960-talet. Gradvis har landet växt i demokrati och mänskliga rättigheter och landets stora andel kristna har gjort en positiv skillnad för människors totala välfärd. 

Nordkorea å andra sidan är genomreglerat, marknaden är inte fri och staten styr in absurdum. När det gäller människors välfärd tillhör man nästan en annan planet. Nordkoreanen är i genomsnitt sju centimeter kortare än kusinerna söderöver – på grund av undernäring. Matbristen är konstant och svältdöden är inte fjärran. En undersökning visar att ungefär var tredje Nordkorean har en familjemedlem som dött av svält. Var 40:e person har avtjänat straff i Nordkoreas koncentrationsläger. Listan av hemskheter och dysfunktioner kan göras förskräckligt lång. Men här ett tydligt och tragiskt exempel på vad som händer där marknaden inte fungerar.

Vi måste också påminna oss om den misär som hundratals miljoner människor levde i under årtionden i kommunistblocket – där marknaden inte tilläts fungera. Men en rå kapitalism är inget gott alternativ; en marknadsekonomi måste bygga på både en personligt integrerad etik men även ramverk av etiska regler. Företagande, handel och affärsutveckling är inte bara nödvändigt men också något som kan och bör betjäna det allmänna goda.

Datapionjären Dave Packard sa: ”Många människor antar – felaktigt – att ett företag existerar för att tjäna pengar och göra en vinst. Även om det är en viktig funktion i ett företags liv, så måste vi gå djupare och förstå de verkliga skälen för vår existens. Människor kommer samman och samverkar i ett företag för att uppnå något gemensamt som man inte kan göra enskilt – för att bidra till samhällets utveckling.”

Mats Tunehag, journalist   

Dag Wilund, egen företagare, organisationskonsult   

Per-Olof Hermansson,  egen företagare, datakonsult

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln är publicerad i Nerikes Allehanda 08-10-22

 

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *