Skapa resurser för ett högre syfte

Sista artikeln i vår serie i Världen Idag om samhällets sju grundpelare, och vikten av att låta dessa bäras upp av ett bibliskt tänkande, handlar om ekonomi och företagande. Penningen är en frestelse, men kan också bli ett verktyg för att göra gott. Här ett utdrag ur texten:

(…) En biblisk syn på ekonomi tar spjärn mot det senaste seklets båda stora ideologier. Varken liberalismen och socialismen ger en mänskligt eller moraliskt hållbar grund för ekonomin. Liberalismens fader Adam Smith menade att om alla försöker maximera sin egen vinst kommer de flesta i slutänden också att få det bättre. Denna hållning är kallhamrat pragmatisk. Den undviker att ta en nödvändig moralisk ställning, och den lämnar alltid ett antal människor i ekonomiskt armod. Inte heller socialismen erbjuder någon objektiv moralisk grund. Materia är allt som existerar, och utan Gud blir den mänskliga historien en ständig konflikt om resurser, med målet att revolutionen i framtiden ska omfördela alla resurser och skapa ett jordiskt paradis.

Teologen Michael Novak har liknat samhället vid en pall med tre ben: politisk frihet, ekonomisk frihet och moraliskt ansvar. Om något ben kapas kollapsar pallen, och därmed samhället. Denna bild kan också få sammanfatta hela vår artikelserie. Varje samhälle byggs på de sju grundpelare som vi nu under några månader har fördjupat oss i. Varje pelare kan fyllas med ett sekulärt innehåll, där varje människa bara är en darwinistisk biprodukt utan högre syfte än att överleva och sprida sina gener vidare. Men de kan också fyllas med en biblisk grundsyn där människan inte bara finns till för sig själv. (…)

Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet

Texten publicerad i Världen Idag 2016-05-20

Hela texten och artikelserien läses i papperstidningen eller på tidningens hemsida i inloggat läge.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *