Har kristna ansvar för Breiviks handlingar?

Bombdådet i Oslo och massakern på Utöya utfördes av en man som bekänner sig till den kristna kulturen men utan att ha en egen relation till Jesus. I normala fall kallar man inte en person som förnekar Jesus som sin personlige frälsare för kristen. Vad har då  kristendomens företrädare för  ansvar för att denne man tyckt sig ha stöd för sin massaker bland annat i kristen kultur?  Han verkar ju inte känna till den genuina kristendom som har sina rötter i grunddokumenten i Nya Testamentet (NT) och som är radikal och reformistisk under ansvarstagande, internationell, solidarisk mot svaga och flyktingar.

Tyvärr har kyrkan i Europa ofta stått för en blind lojalitet med dem som haft den ekonomiska makten och därmed en avvisande attityd mot alla människors lika värde. På så sätt har kyrkan bidragit till att bromsa slavars, kvinnors och barns lika rättigheter i det sociala livet. Visserligen var det kristna som först tog upp kampen mot slaveriet, men en stor grupp kristna har med grumliga bibelargument bekämpat dessa reformer, vilket kan ha lett personer som Breivik att tro att detta är kristen kultur.

Vi ser kristendomen som internationalistisk och den gör inte skillnad på människor; fostret med Downs syndrom är lika mycket värd som USAs president och den somaliske flyktingen är lika mycket värd som Carolina Klüft. Hela jorden är vårt hem, eftersom vi tillhör Guds rike som inte känner några mänskligt påhittade gränser och där alla medmänniskor kan åberopa den medborgarrätt som Kristus köpt åt mänskligheten genom sitt verk, sin död och sin uppståndelse.  Detta är den kristendom som redovisas i NT:s evangelier, Apostlagärningarna och breven till de första församlingarna.

Att Europa är den mest demokratiska kontinenten anser vi beror på just kristendomens förebild med församlingar organiserade som dagens föreningar med ett spritt och delat ledarskap. Den kristna tron gav mod till slavar, främlingar och kvinnor att våga ta plats och göra sin åsikt känd. Där började det växa fram ett samhälle med allas lika rättigheter och skyldigheter och med fria och ansvarstagande medborgare i samarbete för en gemenskap där alla ger efter förmåga och får efter behov.

Ändå har många, inte bara Breivik, en helt annan bild av kristen kultur och kristen syn på det goda samhället. Detta är kristenhetens stora skuld i fallet med ”den kristne terroristen” och därför bör vi kristna företrädare ta på oss att informera om vad en kristen kultur byggd på NT:s undervisning är. Ingen fascist med nationalistiska ”übermensch”-drömmar ska någonsin mer kunna hävda att de bekänner sig till ”den kristna kulturen” eftersom de då vet att kristen kultur aldrig är rasistisk, främlingsfientlig, nationalistisk eller sexistisk, för inom sann kristendom gäller : ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus.”

Alma-Lena Andersson, gymnasielärare, skribent och debattör

Ivar Gustafsson, docent i matematik

Per-Olof  Hermansson, datakonsult, egen företagare

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Sundsvalls tidning 2011-08-15, Borås tidning 2011-08-15, Sändaren 2011-09-27, Världen Idag 2011-09-28

Tags : , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *