Klart och tydligt om äktenskapet

Det är få områden där vårt samhälle har förändrats så radikalt de senaste 45 åren, som inom området familj och samlevnad. 1965 var det näst intill en självklarhet att man levde tillsammans i ett äktenskap, sambo var ovanligt, och normen var det livslånga äktenskapet. Skilsmässa betraktades som ett nödigt ont i undantagsfall. I kristna kretsar var det otänkbart att leva sambo och skilsmässa betraktades mer eller mindre som en katastrof.
De senaste åren har diskussion om äktenskapet mellan man och kvinna dominerat agendan, både i samhället och inom kyrkan. Frågan om homosexuellas äktenskap är dock i det stora hela en begränsad fråga, gayrörelsen har velat förstora frågan till att bli den avgörande frågan. Det rör sig dock om bara någon eller max några procent av befolkningen som efterfrågar samkönade äktenskap. Frågan om heterosexuella äktenskapens stabilitet och familjens stabilitet är dock helt avgörande.
Jesus är solklar i sin undervisning. Äktenskapet är mellan man och kvinna, och skaparen har tänkt sig ett livslångt äktenskap, det Gud fogar samman ska människan inte skilja åt. Jesus är mycket strikt i att lyfta fram sexuella troheten, den som med begärelse ser på någon annans hustru har begått äktenskapsbrott – säger han i bergspredikan. Bibeln utesluter samlevnad utanför äktenskapet, äktenskapet är ett Guds förbund, och det är tydligt definierat vem som är gift eller inte. Sexualiteten hör till äktenskapet.

Man kan bara konstatera att lågmäldheten och mumlandet hos präster och pastorer ökar i takt med ju fler kristna som inte lever efter Bibelns riktlinjer. Hur Gud vill att vi ska leva som kristna har väl knappast förändrats för att vårt samhälle har genomgått en sexrevolution och en omfattande familjeupplösning. Däremot tycks kyrkan bli alltmer sekulariserad, samhällets normer påverkar oss kristna, och det blir tv och kvällstidningarna som styr, mer än Bibeln.
Därför behövs det tydlig, näst intill övertydlig kristen förkunnelse, vägledning och undervisning i frågor som gäller sex, samlevnad och äktenskap. Innerst inne tycker människor att Bibelns samlevnadsideal är bra, problemet är att man inte klarar av att leva efter detta. Därför måste vi i kyrkorna arbeta med äktenskapsundervisning, själavård och vägledning före äktenskapet. Med tydlig undervisning, mycket nåd och barmhärtighet, bra själavård, och en finkänslighet för att nå människor där de befinner sig – då kan vi ge en vägledning som påverkar och berör människor.

Jag har som pastor vid ett antal tillfällen fått ge vägledning i samlevnadsfrågor till människor som helt saknar kristen bakgrund. Det har förvånat mig mer än en gång hur pass snabbt man fångat upp den kristna etiken. Jag minns ett tillfälle då jag vigde ett par som nyligen hade blivit kristna, som bott sambo i 11 år och hade tre gemensamma barn. Efter omvändelsen förstod de snabbt att det inte räckte med att bara bo sambo, vi ordnade en vigsel inför Gud i kyrkan – ganska snabbt, och de blev även registrerade som gifta hos folkbokföringen.
Klart och tydligt om äktenskapet – är enda vägen framåt för kristna kyrkan i Sverige. Pastor Janssons tid är över.

Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan, Stockholm och ordförande för Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Världen idag 2010-05-21

Tags :

1 Responses

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *