Bristande respekt för religiösa samfund

Frågan om religion och homosexualitet är en konstant het fråga som inte minst medierna älskar att ta upp. TV4:s Kalla Fakta har gjort en granskning av hur Frälsningsarmén hanterar homosexuella. Syftet tycks vara att ge en bild av Frälsningsarmén som homofoba och reaktionära.

Jag tycker att det är en ytterst snedvriden bild av Frälsningsarmén. Det är inget journalistiskt scoop eller avslöjande, det är allmänt känt att den aktiva frälsningssoldaten måste följa vissa levnadsregler, och en viss trosinriktning. Det är inte märkvärdigare än att olika typer av organisationer har olika villkor och krav för sina medlemmar och anställda, som idrottsföreningar, politiska partier, fackliga organisationer med mera.

Kalla Fakta vinklar frågan på ett ytterst onyanserat sätt tydligen bara med syftet att skada Frälsningsarmén. Man använder dessutom journalistiska metoder som ligger långt från seriös journalistik. Att smygfilma bikt- och själavårdssamtal är direkt kränkande mot Frälsningsarmén. Dessutom att inte öppet redovisa vad man är ute efter och vilka frågor man ska ställa. Och sedan hänga ut Frälsningsarmén ut när de inte ställer upp på detta spel, och ställer villkor för hur de ska svara på frågor.

Kalla Faktas agerande har skapat osäkerhet i en hel yrkeskår – präster och pastorer. Det kommer att finnas en gnagande oro att det finns en dold kamera närvarande i själavårds- och biktsamtalet.

Det är ett tveksamt grepp av Kalla Fakta att koppla ihop homofobi och kränkning av homosexuellas rättigheter med kristendomen och den kristna kyrkan. Man kan ha många kritiska synpunkter på hur kyrkan har hanterat homosexuella men man bör komma ihåg att homosexualitet har varit förbjudet i alla sorts länder oavsett religion eller livsåskådning, och är fortfarande förbjudet i stora delar av världen. Även kommunistiska-ateistiska stater var under alla år lika avståndstagande mot homosexualitet och samkönade äktenskap, trots avsaknad av både kristendom och religion i allmänhet.

De länder i världen idag där homosexuella är mest utsatta är muslimska länder. Man undrar om Kalla Fakta skulle göra en kritisk granskning av hur muslimska länder och hur moskéer i västvärlden hanterar homosexuella, det vore mer relevant än att ge sig på Frälsningsarmén. Det är i länder med kristen tradition där homosexuellas fri- och rättigheter har förstärkts under de senaste decennierna.

Alla religioner har i alla tider värnat om äktenskapet mellan man och kvinna. Det kan man ha synpunkter på, men man bör då angripa religion i allmänhet och inte svartmåla en rörelse som Frälsningsarmén.

Programmet ger bilder av den förskräckliga homofobi som finns i vissa delar av världen där homosexuella klassas som djur och hotas av långa fängelsestraff. Det är dock ett journalistiskt skamgrepp att koppla ihop detta med Frälsningsarmén i Sverige.

Kristna kyrkor och religioner i allmänhet är ofta folkrörelser med hundratals eller tusentals år på nacken och där man har förpliktelser mot gamla religiösa skrifter och ett religiöst arv. Det skapar en brottningskamp för kristna kyrkor att både bejaka sin tro och att leva i ett modernt samhälle. Ett problem är att det sekulära samhället och sekulära medier har svårt att förstå denna religiösa brottningskamp.

Att ständigt utgå ifrån agendan just nu i vårt samhälle när vi granskar urgamla kyrkor och religioner ger en skev bild. Samhällsgemenskapen förutsätter en respekt mellan olika institutioner och grupper. Kalla Fakta har här trampat i klaveret och brister i respekt och förståelse för ett religiöst samfund.

STEFAN SWÄRD

ordförande i kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, pastor i Elimkyrkan på Östermalm, fil dr i statskunskap

Artikeln publicerad i Svenska Dagbladet 2011-05-09

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *