Vår nya intervjurapport om sekulär intolerans i skolan

Inför onlinekonferensen ”Får kristna plats i skolan?” släpper vi Claphaminstitutets fjärde rapport, ”Kränkt för sin tro”, författad av Johan Eddebo (fil dr i religionsfilosofi), Per Ewert (Claphams direktor, doktorerar på svensk sekulärindividualism) och Sven Magnusson (skolkonsult, fd rektor).

Rapporten är en sammanställning av tidigare forskning, kombinerad med en egen intervjustudie med 20 kristna ungdomar från olika grenar av kyrkoträdet som berättar om dels sina upplevelser från andra elever, dels från lärare, och även den generella atmosfär kring religion och kristen tro som de upplevt i skolan. Utifrån rapportens slutsatser utmynnar vi i ett antal rekommendationer till myndigheter och beslutsfattare.

Rapporten som kan läsas i pdf-format här kan även beställas i tryckt format. 40 kr plus porto, 30/st för fyra ex eller fler. Skicka beställning till info@clapham.se