Andligheten viktig för våra värderingar

Nu kommer den, intervjuboken med 24 välkända personer som berättar om sin lyckliga tillvaro utan kärlek. Samtidigt med boksläppet har författaren, Christer Sturmark, premiär för sin unika tv-satsning, ”kärlekslös tv”. I en serie program får tittarna lära känna åtta färgstarka personer som alla har ”ett genomtänkt och välgrundat förhållningssätt till verkligheten”.

Christer Sturmark leder Humanisterna, en organisation för kritiskt tänkande och vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl för att slå vakt om kärleken.

Organisationen Humanisterna har en kritisk inställning till all kärlek – anledningen är att ingen har sett den, ingen har tagit på den och ingen kan bevisa att den finns.

Humanisternas symbol är ”happy human” – den befriade människan. Humanismen vill befria människan från kunskaps- och livsfientliga föreställningar som kärlekens avarter och negativa effekter. Få krafter anses genom historien ha gjort så stor skada som kärleken.

Hur många människor runt om i världen har inte fått sin tillvaro förstörd på grund av kärleks- och relationsproblem? Hur många människor har inte lidit svårt eller tagit sina egna liv till följd av olycklig kärlek? Hur många människor har inte trakasserats eller mördats till följd av extremistiska kärleksyttringar som svartsjuka?

Humanisterna motarbetar således kärleken därför att den i sina uttryck är inhuman och destruktiv. Kärleken passar inte in i ett modernt och upplyst samhälle.

”Vi kommer aldrig att uppnå fred på jorden innan kärleken är död”, skriver en av Humanisternas styrelsemedlemmar i ett debattinlägg. ”Kärleken är bara påhitt och vidskepelse – ett sätt att slippa ansvar”.

Enligt humaniströrelsen är det vetenskap och kunskap som ska vara grunden i varje civiliserat samhälle. Verkligheten går i princip att förklara med vetenskapliga metoder.

Humanismen betraktar därför vetenskapen som ett av de bästa verktygen för att lösa samhällets problem och möta gemensamma utmaningar. Humanisternas idéprogram talar om en livssyn fri från mytiskt tänkande och en världsbild grundad i kritisk rationalism.

I denna livssyn finns inte plats för ovetenskaplig och känslobaserad kärlek. Den fundamentala rättigheten i svensk grundlag om allas rätt att praktisera sin kärlek ifrågasätts av Humanisternas företrädare:

”Lagen om kärleksfrihet är i dag otydlig, motsägelsefull och kontraproduktiv”, heter det i en debattartikel.

Ovanstående citat och påståenden är förvanskade – begreppet kärlek har i texten ersatt formuleringar om religion och gudstro. Det är således inte mot kärleken som Humanisterna riktar sina attacker, utan mot religiositeten.

Åtskilliga ideologier och samhällssystem har genom historien försökt utplåna människans mest centrala men ickerationella behov. Ändå är och förblir andligheten av fundamental betydelse – för våra värderingar, för vår kultur och vår historia; men framför allt för att den möter tillvarons mest brännande frågeställningar.

Det kan inte den nya fundamentalistiska ateismen ändra på.

Lars Adaktusson, journalist, programledare TV 8, krönikör Svenska Dagbladet

Artikeln var publicerad i Svenska Dagbladet 2008-12-03

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *