Dag Hammarskjölds tro ingen snuttefilt

Mats Svegfors har i en bok studerat Dag Hammarskjöld, död sedan drygt 50 år sedan. Boken behandlar Hammarskjölds tro nyanserat och välbalanserat, samt placerar den i kontexten av hans livsgärning.

I förlagets omslagstext står det: Dag Hammarskjölds intellektuella kapacitet och mångsidighet gjorde honom beundrad i samtiden, som ledare och som förebild. Genom hans dagbok vet vi att han förenade yttre styrka med en inre osäkerhet och svaghet – uttryckt i en existentiell reflektion som med åren utvecklades till en personlig, om än mycket komplicerad gudstro.

Kommentaren verkar reflektera en, i vårt sekulariserade samhälle, vanlig syn: gudstron som snuttefilt. Att vara kristen innebär i denna föreställning att låta inre osäkerhet lugnas av en tro på en påhittad gud. Idealet är i stället en rationell människa med grepp om sitt liv och herre över alla beslut. Omslagstexten speglar den religionsfobi som präglar vår nation, där förlaget vill reservera sig mot sin egen utgivning.

Hammarskjöld var enligt detta inte en människa som visste att förena en medmänsklig kärlek grundad i kristen tro med intellektuell bredd och djup, utan uppfattas som en vek grubblare med oklar verklighetsuppfattning. Han ses inte som en rationell person som lät sig styras av kärleken till sin nästa, utan reduceras till en svag individ med existentiella tvivel som han kanaliserar i en gud, hans hemliga snuttefilt och tröst i en tung, svår och komplex verklighet som han inte kom till rätta med själv och där han inte förmådde att själv utgöra stommen och måttet.

Som väl är stämmer omslagstexten illa med den bild man får när man läser Hammarskjölds ”Vägmärken” och Svegfors bok. Här framtonar bilden av en rättfärdig man, men också en unik statsman som såg sin existens som bestämd av Gud. Svegfors skriver: Dag Hammarskjölds uppdrag är den osjälviska kärleksgärningen i Kristi efterföljelse. Och detta uppdrag är givet av Gud.

Rättfärdighet innebär för oss kristna förmågan att i alla lägen visa sin kärlek till Gud och medmänniskor genom att handla rätt. Att handla rättfärdigt innebär att ge Gud och medmänniskor det rätta och goda i alla lägen, utan att någonsin sätta egna eller nationella intressen av makt, pengar eller ära först.

Det Kristus Jesus visat oss utgör rättesnöret för vad som är sant, rätt och gott; opartisk saklighet och förmågan att i alla lägen sätta det goda först. Ett sådant handlande är kristen kärlek i sin renaste form och det visade Hammarskjöld prov på, menar Svegfors. Betraktar vi Hammarskjöld och hans liv i detta ljus, ser vi en person som levde innebörden av att vara kristen. Dag Hammarskjöld var alltså en stark, rättfärdig man med civilkurage och stark integritet som älskade Gud och människor samt vågade be inför Gud: ”Giv mig ett rent sinne – att jag må se dig, ett ödmjukt sinne – att jag må höra dig, ett kärlekens sinne – att jag må tjäna dig, ett trons sinne – att jag må förbli i dig.”

Anna Emdenborg, etiker

Ivar Gustafsson, docent i matematik

Siewert Öholm, journalist

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Dagen 2011-10-05

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *