En tam kyrka blir irrelevant

Nästa artikel i vår serie om samhällets sju grundpelare handlar om religionens och kyrkans roll i samhällsbygget. Texten illustrerar hur snett det kan gå när kyrkan sviker sitt uppdrag, men också vilken betydelsefull roll religionen kan spela i ett gott samhälle.

”(…)Bibeln och hela kyrkohistorien ger många lärorika exempel för nutida kristna som upplever sig leva under press. Den normala situationen för Guds folk har aldrig varit att leva i ro och med statsmakternas välsignelse. Såväl Bibelns som kyrkohistoriens centralgestalter har tvärtom nästan ständigt varit i opposition mot makten. Guds företrädare har genom historien gjort allra störst intryck när de har agerat på sin Herres mandat och utmanat politiska härskare. Det är då de har vunnit respekt och kunnat påverka sitt samhälle. Där Guds folk istället har suddat ut sin identitet för att vara världen till lags har de däremot snabbt förlorat i inflytande. (…)”

Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet

Texten publicerad i Världen Idag 2016-05-06

Hela texten finns som vanligt i Världen Idags papperstidning, eller som inloggad på tidningens hemsida.

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *