Claphaminstitutet inrättade förra året Hannah More-priset, till minne av den enda kvinnliga medlemmen av den ursprungliga Claphamgruppen. Priset ska ges till en kristen kulturperson som i hennes och Claphaminstitutets anda har varit en frimodig röst som påverkat samhället. Årets pris tilldelas inspiratören och författaren Jonas Helgesson. Prismotiveringen lyder: ”För en kulturgärning som uppmuntrat många människor till både en kram och en spark i baken. Jonas Helgesson har genom föreläsningar, böcker och predikningar visat på enRead More
Under mitten av 1800-talet var en omfattande alkoholkonsumtion ett gigantiskt problem i Sverige. Brännvin producerades lokalt på gårdarna, med ymnig tillgång. Ofta betalade arbetsgivare ut en del av lönen i form av en flaska brännvin. Varje medborgare uppges ha druckit i genomsnitt tiotals liter ren alkohol per år. De sociala problem med svält och fattigdom som superiet föranledde, skakade det svenska samhället. Som en reaktion på denna misär växte de svenska folkrörelserna fram med syfte attRead More
2023 avslutas med två Hotspotprogram från Claphaminstitutets sida. Vår direktor Per Ewert interjuar samhällsjournalisten Lars Åberg om hans trilogi om hur det svenska samhällskontraktet föll sönder, under rubriken ”Visst såg vi det det komma”, samt diplomaten Staffan Carlsson, som skrivit en biografi över Dag Hammarskjölds liv. Intervjun ger ett bra historiskt perspektiv till den kristne ledaren Hammarskjöld som kan styra upp den bild som förmedlas i julhelgens mer spekulativa biofilm.Read More
Sedan mer än tjugo år firas Livets söndag den tredje advent. Denna dag sätter vi i våra församlingar ett särskilt fokus på vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet. På Livets söndag lyfter vi det faktum att livet börjar vid befruktningen och avslutas med den naturliga döden. I vårt samhälle har människolivets värdighet stegvis devalverats på många olika sätt. Omkring 35 000 ofödda barn mister årligen livet genom abort och i Sveriges riksdag finns starkaRead More
Att krig riskerar att avtrubba förmåga till medmänsklighet och empati är inget nytt. Men sådan avtrubbning borde inte ha någon plats i vårt fredliga land. Ändå ser vi tecken på det. Ett trettiotal muslimska och pro-palestinska organisationer uttrycker sina åsikter om hur de ser på Israel och Sveriges roll i Israels krig mot terrororganisationen Hamas och kritiserar att pro-palestinska röster blir nedtystade i Sverige. Inte med ett ord nämner de att den 7 oktober mördades 1 200Read More
Det har blivit stort genomslag för boken Landet som glömde Gud, populärversionen av Claphams direktor Per Ewerts doktorsavhandling om processen då Sverige formades till världens mest sekulärindividualistiska land. I fem program på Himlen TV7 samtalar Per med Leif Nummela på temat. Utöver här på Claphams webbplats kan programmen även ses i Playarkivet på himlentv7.se.Read More
För en del år sedan blev barnmorskor som såg sitt arbete som ett mödravårdande yrke med målet att förlösa levande barn, inte framkalla missfall, illa åtgångna i det offentliga samtalet. De åberopade samvetsfrihet för att slippa abortmoment men fick kalla handen av svensk vård. Dessa barnmorskor arbetar nu i andra länder, eftersom de flesta länder i Europa ser samvetsfrihet för vårdpersonal som en självklarhet. Redan då denna fråga var aktuell framkom goda argument för att samvetsfrihetRead More
Sverige har sedan 23 år inte längre en statskyrka. Ändå kvarstår fortfarande det internationellt unika systemet med politiska partier som dominerar kyrkans högsta styrande organ, kyrkomötet. Det är en rest från en svunnen tid som behöver avskaffas. Denna höst står både Centern och Sverige­demokraterna inför avgörande vägval som förhoppningsvis kan bana väg för en ny tid med en kyrka som befriats från parti­politiken. Inget annat land, inte ens de med lutherska statskyrkor, har samma märkliga konstruktionRead More