Under vintern medverkar Claphaminstitutet flera program i den uppskattade samtalsserien Hotspot, från Vision Sverige och Världen Idag. Först ut är Claphams direktor Per Ewert, som intervjuas av Marco Strömberg om Pers nyutkomna doktorsavhandling och boken ”Landet som glömde Gud”, om framväxten av Sveriges sekulära individualism. I avsnittet därefter är det Per som intervjuar Bo Theutenberg, tidigare diplomat och UD:s folkrättssakkunnige om den politiska styrningen av utrikespolitiken. Slutligen intervjuar Per Bengt G Nilsson, SVT-reportern som bytteRead More
Den tredje advent infaller Livets söndag. Det är en söndag då kristna kyrkor tackar för livets gåva och lyfter fram dess okränkbarhet från befruktningen till den naturliga döden – oavsett olikheter som ålder, kön, social status eller hälsotillstånd. Sedan en tid tillbaka höjs röster för att abort bör skyddas i den svenska grundlagen, något som i praktiken skulle ge abort samma status som exempelvis religions- och yttrandefriheten. Abort handlar om två skyddsvärda individer, men släckerRead More
Claphams direktor Per Ewert disputerade 14 november 2022 på sin avhandling ”Moving Reality Closer to the Ideal”. Disputationen föregicks av examensföreläsning om värderingar i socialdemokratiska partier i Skandinavien, där avslutningen visar på vilken roll kristna värderingar skulle kunna spela i socialdemokratin. I anslutning till disputationen var Claphaminstitutet även medarrangörer till en offentlig föreläsning kring den svenska populärversionen ”Landet som glömde Gud”. Föreläsningen kan ses nedan, och boken kan beställas på info@clapham.se.Read More
Enligt World Values Survey råder ingen tvekan om vilket land som har världens mest sekulära och individualistiska värderingar. Frågan är snarare hur Sverige hamnade här, hur vårt lands extrema position har påverkat dess invånare, och vilka värden vi vill bygga morgondagens samhälle på. För den kristna kyrkan finns dessutom några ytterligare centrala frågor: Hur ser vi på den starka sekularism som vårt land upplevt och fortfarande står i? Och hur ska kyrkan bäst hantera denna utmaningRead More
Det protestantiska Europa har utvecklat de mest sekulära och individualistiska värderingarna i världen, med Sverige som det allra mest extrema exemplet. Hur gick detta till? Claphaminstitutets direktor Per Ewert har nu tagit sin doktorsexamen med avhandlingen ”Moving Reality Closer to the Ideal”, om hur svensk politik under 1900-talet formade det land som skulle bli det mest sekulära och individualistiska i världen. Pers examensföreläsning om värderingar i socialdemokratierna i norra Europa återfinns här. Onsdag 23 novemberRead More
Den 14/11 lägger Claphaminstitutets direktor Per Ewert fram sin doktorsavhandling ”Moving reality closer to the ideal: The process towards autonomy and secularism during the Social Democratic hegemony in 20th century Sweden” Samtidigt kommer också populärversionen på svenska. ”Landet som glömde Gud: Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest sekulärindividualistiska land” (Norma). Svensk politik står just nu i en brytningstid och det är därför en viktig tid att utvärdera var vårt land står, hur viRead More
Under hösten 2022 medverkar Claphaminstitutet på flera kristna konferenser. 21-23/10 medverkar Per Ewert och ALT:s Lasse Johansson på apologetikkonferensen Alltid Redo i Vasa, Finland. 10-13/11 håller International Christian Chamber of Commerce sin konferens i Sverige och Citykyrkan i Stockholm. Medverkar från Sverige gör bland andra Paul Orlenius, Ulrika Hasselgren Troedsson, Per Ewert och Olof Edsinger. Närmare info och anmälan på ICCC:s webbplats. 18-19/11 går så årets upplaga av konferensen ”Uppdrag: Guds rike”, denna gång iRead More
2023 fyller Claphaminstitutet 15 år. Det firar vi med att inrätta en ny utmärkelse, som ska heta Hannah More-priset. Hannah More var den enda kvinnliga medlemmen i den ursprungliga Claphamgruppen i London för 200 år sedan. Hon var en framgångsrik författare, som också var en helhjärtad kristen och starkt engagerad i att påverka samhället med bibliska värderingar. Hon medverkade i rörelsen som var med och avskaffade slavhandeln, hon startade skolor och skrev böcker och pjäserRead More