Vår direktor Per Ewerts doktorsavhandling och populärversionen ”Landet som glömde Gud” har knutit an till frågor som engagerat flera olika grupper och intressegemenskaper. En sådan är frågan om den fortsatta partipolitiseringen i den före detta statskyrkan. Som fortsättning på en rörelse som först initierades av framlidne Carl-Erik Sahlberg kallar nu Claphaminstitutet tillsammans med nätverket Vägen samman till en samling på Zoom för vidare samråd i ärendet. Mötet som hålls ons 26/4 kl 12-14 leds avRead More
In World Values Survey’s cultural map of the world, the Scandinavian nations have since the turn of the millennium placed themselves in the most secular-individualistic corner, with Sweden being the prime example of these values. The most powerful political force in post-war Scandinavia is undoubtedly Social Democracy. Therefore, it is vital to understand the central values in this political movement, and how these may have affected the Scandinavian nations. In my doctoral thesis Moving realityRead More
Den första mottagaren av Claphaminstitutets nya kulturutmärkelse Hannah More-priset var SvD:s litteraturredaktör Josefin de Gregorio. Vid prisceremonin på Galleri Existens i Stockholm intervjuades pristagaren av Claphams direktor Per Ewert. Vår ordförande Per Eriksson lämnade över utmärkelsen, i form av ett vandringspris, en penningsumma och ett diplom. Filmen från ceremonin kan ses nedan. Den som redan nu önskar skicka tips inklusive motivering för framtida pristagare är välkomna att göra så på info@clapham.se. Bilden ovan: Henrik Brengesjö,Read More
Den 22 mars 2023 bjöd Claphaminstitutet tillsammans med Mikael Oscarsson och organisationen Familjen först in till ett familjepolitiskt seminarium i riksdagen. Inför mer än fullsatt lokal presenterade Claphams direktor Per Ewert huvuddragen i hur Sverige under sent 1960-och tidigt 1970-tal formade det mest radikala experimentet av individualiserad familjepolitik. Därefter följde frågestund och diskussion om historien, och hur vi bäst hanterar dessa frågor i politiken nutid och framtid.Read More
(Bild: Regeringen Per Albin Hansson tillträder, hösten 1932. Längst till vänster nye ecklesiastikministern Arthur Engberg. Arbetarrörelsens arkiv) Sverige har länge odlat självbilden av att vara Landet Lagom. Denna bild sjunger dock inte i harmoni med den faktiska situationen. Vår tids Sverige utmärker sig i internationell och historisk jämförelse som ett land med extrema värderingar. Den före detta statskyrkan är inget undantag. Även detta kyrkosamfund avviker radikalt såväl från gångna tider som från andra länder, inteRead More
I höstas inleddes demonstrationer i Iran mot landets islamiska regering, efter att den 22-åriga Mahsa Amini avled kort efter att ha tillfångatagits av landets moralpolis för att inte ha burit sin huvudduk enligt de iranska föreskrifterna. Under vintern har dock kraften i demonstrationerna försvagats, och repressionen från den islamiska regeringen tycks därmed ha haft framgång.  Nyhetsgranskningarna har gett intrycket att konflikten främst handlar om politik, men det är en förvrängd bild. Konflikten i Iran handlarRead More
Claphaminstitutets styrelse har beslutat att den första mottagaren av institutets nya kulturutmärkelse Hannah More-priset blir författaren och journalisten Josefin de Gregorio. Prismotiveringen lyder: ”För en framstående kulturgärning som rymmer såväl värdighet som frimodighet. Josefin de Gregorio har genom sina böcker och som kulturjournalist blivit en respekterad röst i svensk offentlighet som ett vittnesbörd om hur ett kvalitativt författarskap kan vara sammanflätat med en välmotiverad kristen tro.” Utmärkelsen, bestående av ett vandringspris, ett diplom och ettRead More
Onsdag 22 mars kl 12-13 håller Claphaminstitutet i samarbete med organisationen Familjen Först ett politiskt lunchseminarium på central plats i Stockholm, på temat ”Så fick Sverige världens mest radikala familjepolitik”. Claphams direktor Per Ewert föreläser utifrån sin doktorsavhandling och populärversionen ”Landet som glömde Gud”, därefter ges möjlighet till frågor och diskussion. Politiker, andra beslutsfattare och övriga intresserade hälsas varmt välkomna. För att få exakt samlingsplats och tid för insläpp, vänligen anmäl din närvaro via mejl:Read More