Civila äktenskap gör slut på striden i kyrkan

Äktenskapsfrågan är infekterad. Det finns ett botemedel: inför civiläktenskap!

Staten ska vara neutral i förhållande till trossamfund och deras uppfattningar. Om staten tvingar samfund och vigselförrättare att handla på ett visst sätt – exempelvis att viga samkönade par – ger man upp denna grundläggande princip. Vissa samfund får då i praktiken en privilegierad ställning. Det är inte rätt att staten betygssätter trossamfund och ger befogenheter enbart åt vissa.

Systemet med att giftermål genomförs i form av civiläktenskap finns redan i flera länder, exempelvis Frankrike och Nederländerna. Där är den borgerliga vigseln juridiskt gällande. Det står därefter var och en fritt att komplettera med en religiös ceremoni där paret ingår äktenskap enligt sin religiösa tradition.

Civiläktenskap skulle kunna punktera de spänningar som finns inom främst Svenska kyrkan: goda prästkandidater som inte kan viga samkönade par prästvigs inte, och aktiva präster med samma inställning nekas högre kyrkliga tjänster. Om civiläktenskap infördes kan en viktig stridsfråga begravas.

Flera krafter arbetar redan för att en sådan här lagändring ska ske. Liberalerna lade i vintras ett sådant förslag, som tyvärr röstades ner av landsmötet. Riksdagsledamot Ulf Nilsson från samma parti har motionerat för en sådan lagändring. Kristdemokraterna har också som helt parti uttalat sig för detta.

Framtiden ligger i civiläktenskap, till makars, kyrkors och samfunds och hela samhällets bästa. Må den dagen och den lagen komma!

Carl-Erik Sahlberg, docent och präst i Svenska kyrkan

Håkan Sunnliden, präst i Svenska kyrkan

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Aftonbladet (enbart pappersversionen) 2016-10-29

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *