Kyrkan – en politisk profetröst

Den första grundpelaren i artikelserien om samhällets sju grundpelare handlar om politiken – den arena där de lagar stiftas som styr innehållet i alla de övriga pelarna. Utdrag ur texten:

”(…)För visst behövs Gud i politiken. Flera av nutidens stora politiska ideologier bygger på en filosofisk grund som går på tvärs med en biblisk världsbild. Det gäller socialismens mål att avskaffa Gud och uppdra åt människan att bygga sitt egna jordiska paradis. Men det gäller också liberalismens överbetoning av individens autonomi på bekostnad av solidaritet och budet att älska sin nästa som sig själv.

Paulus understryker i Romarbrevet att den politiska överheten har ett gudagivet uppdrag att bekämpa det onda. Riksdag och regering har ett större uppdrag än att bara maximera medborgarnas möjligheter till välfärd och ett bekvämt liv. De är satta som väktare för sanning och rättvisa i landet, med uppdrag att värna rätten och motarbeta orätten varhelst den utövas.(…)”

Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Världen Idag 2016-04-04. Hela texten kan läsas i papperstidningen eller på hemsidan i inloggat läge.

Tags :

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *