Releasesamlingar Stockholm och Göteborg för Landet som glömde Gud

Torsdag 12 januari håller Katolskt forum och förlaget Artos releasekväll i Stockholm för boken ”Landet som glömde Gud”, populärversionen av Claphamdirektor Per Ewerts doktorsavhandling om hur Sverige blev världens mest sekulära och individualistiska land.

Tid: 19.00 tors 12/1. Plats: S:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12. Samlingen blir ett samtal mellan Thomas Idergard och Per Ewert, som följs av mingel och boksignering. Samlingen direktsänds också på nätet: www.sanktaeugenia.se/live

Lördag 21 januari håller nätverket Vägen en samling i Göteborg utifrån samma bok, med föreläsning, fika och samtal kring hur Sverige kunde bli så starkt sekulärt, och hur kyrkan bäst bör hantera den verkligheten.

Tid: 11.00-13.00 lör 21/1. Plats: Johannebergskyrkans församlingshem. Parkering utmed kyrkans långsida, ingång från Walleriusgatan 1.

Varmt välkomna till båda samlingarna!