Ett övergrepp på eleverna av RFSU

Ett nytt gratis skolmaterial för sex- och samlevnadsundervisning kallat ”Vill du?” har just lanserats stort och brett från RFSU.

Materialet riktar sig till lärare och består av fem kort-filmer plus lektionshand- ledningar riktade till elever från år sju och upp till gymnasiet. Syftet formuleras som att förebygga kränkningar och övergrepp, samt främja ömsesidigt sex i skolans sex- och samlevnadsundervisning, men det egentliga syftet tycks snarare vara att vänja unga vid en normbrytande syn på sexualitet. Istället för att förebygga kränkningar och övergrepp, orsakar RFSU själva just detta när de tvingar på minderåriga situationer som de borde få träda in i när de känner sig vara mogna för det.

En av filmerna skildrar två homosexuella och ett heterosexuellt par som har sex, och man får se paren nå orgasm. Därefter ska läraren dela ut ordkort där eleverna ska diskutera inslag i filmen som: Smeka sig själv, stöna, smeka den andra eller de andra, samt uttryck från filmen som ”softare” och ”hårdare”. Lektionens uttalade mål är att lära eleverna hur kommunikation kan göra sex bättre och skönare. Vår enkla fråga är: Varför ska 13-åringar behöva utsättas för detta?

Den svenska lagstiftningen påvisar tydligt att sexuella handlingar med barn under 15 år är olagliga. Det blir då svårbegripligt hur RFSU så förbehållslöst kan rikta sig till minderåriga och införliva dem i lektionsövningar av det här slaget. Svaret ges dock i deras egen kommentar i lärarhandledningen, där de problematiserar lagstiftningen och menar att den inte får försvåra för unga människor att upptäcka sexualiteten.

Vi vet att den psykiska ohälsan, själv- skadebeteenden och ett sexuellt riskbeteende har ökat bland unga de senaste åren. Ungdomar med låg självkänsla kan av materialet känna sig pressade in i ett sexuellt riskbeteende. Smittskyddsinstitutets rapport Ung KAB pekar också på detta, och påvisar en signifikant skillnad i lägre självkänsla hos unga som sexdebuterat före 15 års ålder. Filmerna kan också vara mycket svåra att hantera för elever som själva upplevt övergrepp. Vem ska ta ansvar för det som de här eleverna bär med sig efter dessa lektioner?

En sådan här film och lektions övning går mycket längre än vad som annars är gängse i sex- och samlevnadsundervisningen, och innebär ett rent övergrepp på många elever. De har inte möjlighet att värja sig och själva välja om de vill ta del av ett sådant explicit sexuellt innehåll. RFSU kränker härigenom elevernas integritet och berövar dem rätten att få utforska sin sexualitet i den tid de själva vill. Detta är djupt beklagligt, eftersom skolan ska vara en trygg zon, där varje elev ska mötas respektfullt och individuellt.

En underlig aspekt i RFSU:s material är den obefintliga kopplingen mellan sex och kärlek. Sex har man för sin njutning, inte främst som del i en ansvarsfull relation till den man älskar. I Vill du?-filmen visas det på ett symboliskt sätt då alla tre paren efter sexet släpper varandras händer och går i väg med ett hejdå. Ung KAB visar dock att tonåringar faktiskt fortfarande ser sex och kärlek som en naturlig kombination – en koppling som RFSU medvetet tycks vilja utplåna.

Högstadieelever behöver skolans och vuxenvärldens hjälp att mogna i sin egen takt till ansvarstagande individer och samhällsmedborgare. Materialet ”Vill du?” är ett övertramp och ett övergrepp på ungdomars personliga integritet, och det är dessa ungdomar som får betala priset för RFSU:s ideologiska utspel.

 

Therése Ewert

skolkurator, lärare och läromedelsförfattare

Johan Semby

överläkare och ordförande för NfS – Nätverket för samlevnad och sexualitet

Jovanna Dahlgren

professor i pediatrisk endokrinologi och överläkare vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus

Artikeln var publicerad i Expressen 2015-04-01, och publiceras här med författarnas medgivande

Tags :