Religionsfobi livsfarligt för samhället

När statsråden Ardalan Shekarabi och Anna Ekström presenterade att religiösa friskolor ska förbjudas gjorde Shekarabi en jämförelse mellan svenska religiösa friskolor generellt och Ayatolla Khomeinis skolor i Iran. Detta var en oförskämdhet. Jag trodde att det var något som i förbifarten undslapp honom, men ett par dagar senare upprepade han faktiskt jämförelsen i SVT:s ”Agenda”.

Om det finns friskolor i Sverige som kan jämställas med Ayatollans skolor är det förstås ren ynkedom att inte regering och ansvariga myndigheter stängt dessa eller förmått dem att helt ändra innehåll och inriktning.

Jag tror inte det finns en enda förälder som tvingats att placera sitt barn i en kristen friskola. Jag tror heller inte att någon enda kristen friskola tvingat någon elev att, för att uttrycka det enkelt, bli ”konfessionell”. Jämförelsen med ayatollans skolor är därför mer än orimlig.

Det är ständigt återupprepat att staten och skolan och självfallet politiska partier ska vara ”sekulariserade”. Javisst, så ska det vara! Men vi går väl för den skulle inte runt i regeringskvarter och riksdagshus och inbillar oss att det råder något värdemässigt vakuum i skolor och samhälle? När det påtalas att ”sekulär” ska gälla får man ofta känslan av att den som använder uttrycket också tror att man därmed garanterar objektivitet och tankemässig frihet. Så enkelt är det verkligen inte!

Det verkar finnas en uppfattning som säger att ju mer vi kan mota ut religionen, läs kristendomen, desto friare och mer upplysta blir vi. Denna föreställning är naiv. Skolan och samhället och staten ska stå upp för våra ”svenska värderingar” heter det. Vilka de nu är? Tror vi att dessa är helt fria från religiösa rötter?

De allra flesta politiker accepterar uttrycket att ”människovärdet är viktigare än penningvärdet”. Och detta måste ju faktiskt vara en förutsättning för att demokratiska värden ska eftersträvas och helst existera. Vem vill göra gällande att detta uttryck har en vetenskaplig grund?

Den välkände statsvetaren professor Alf Ross, Köpenhamn, skrev boken ”Varför demokrati?”, en demokratianalys som karaktäriserades av Herbert Tingsten som ”en av de bästa som finns i den internationella litteraturen”. Alf Ross skriver: ”Oavsett vad man anser om det dogmatiska system som senare byggdes upp på evangeliets grund och om det sätt, varpå kyrkan under olika tider har förvaltat evangeliets lära, är det otvivelaktigt att detta är en av de grundpelare, varpå vår andliga kultur vilar och varifrån en demokratisk livssyn kan hämta sin inspiration även i framtiden.”

Om vi menar att den kunskap som vetenskapen inhämtat är den enda sanning som existerar gör vi tillvaron minst sagt torftig. När vi talar om religion begår vi ett fatalt misstag om vi föreställer oss att religion inte har med andlig kultur, bildning och synen på medmänniskans värde och värdighet att göra.

Författaren Otto Mannheimer publicerade en intervju med en av vår tids största filosofer, Leszek Kolakowski. Mannheimer frågar: ”Ni har alltså närmat er kristendomen. Vilka är era skäl? Ni började ju snarast som marxistisk humanist.” Kolakowski svarar: ”Ja, det är riktigt. Jag tror det tog mig lång tid att inse hur oumbärlig kristendomen är för vår civilisations överlevnad och för bevarandet av vissa grundläggande värden som vi hyllar. Trots all intolerans och allt förtryck som utförts i kristendomens namn, anser jag att vi, utan dessa kristna rötter, hotas av en långt värre, en långt mer förtryckande samhällsordning.”

En av svensk socialdemokratis största filosofer och tänkare, Alf Ahlberg, rektorn för arbetarrörelsens Brunnsvik (1932–1959) uttalade precis samma åsikt som Kolakowski.

Lugna ner er, ni som ordar om religion som något som bör fösas ut och något samhället helst ska rensas från! Vår civilisations värden och respekten för mänskliga fri- och rättigheter har sina rötter i vår religion, och att enbart orda om ”värdegrunden”, som om den vore gjuten i riksdagen eller Rosenbad är allt bra fåvitskt.

Läste att statsrådet Shekarabi är en ivrig EU-förespråkare. Det gläder mig! Den franske utrikesministern Robert Schuman, som brukar tituleras EU:s fader, står för yttrandet: ”Democracy owes its existence to christianity” (demokratin existerar tack vare kristendomen).

Det ”konfessionella” ska självfallet inte påtvingas någon, men religionsfobi är livsfarligt för hela samhället.

Alf Svensson
före detta partiledare Kristdemokraterna

Artikeln publicerad i Svenska Dagbladet 2018-03-27

Återpublicerad här med artikelförfattarens tillstånd.

Tags :