Konferenser med Clapham i höst

Under hösten 2022 medverkar Claphaminstitutet på flera kristna konferenser.

21-23/10 medverkar Per Ewert och ALT:s Lasse Johansson på apologetikkonferensen Alltid Redo i Vasa, Finland.

10-13/11 håller International Christian Chamber of Commerce sin konferens i Sverige och Citykyrkan i Stockholm. Medverkar från Sverige gör bland andra Paul Orlenius, Ulrika Hasselgren Troedsson, Per Ewert och Olof Edsinger. Närmare info och anmälan på ICCC:s webbplats.

18-19/11 går så årets upplaga av konferensen ”Uppdrag: Guds rike”, denna gång i Folkungakyrkan Stockholm. Talar gör bland andra Claphams ordförande Per Eriksson, vår rapportförfattare Therése Ewert och flera andra av våra Fellows. Huvudtalare på konferensen är en av världens främsta apologeter, Alister McGrath. Varmt välkomna! Anmälan görs på konferenssajten.