Nytt reformatoriskt manifest – Hopp för Sverige!

År 829 steg munken Ansgar i land i Birka, som den förste kristne aposteln i ett rike som snart skulle bli Sverige. Hopp för Sverige vill vara en guide till kristna i alla kyrkor och samfund för hur vi med Guds hjälp kan reformera och upprätta samhällets olika områden.

Vi ser att Bibeln och kristen tro beskriver en god målbild för alla områden av tillvaron. Men med sorg måste vi erkänna att många saker har gått snett i samhället. För varje område försöker Hopp för Sverige sammanfatta läget i tre steg: en biblisk grundvision, hur läget ser ut idag och en strategi för upprättelse av landet. De frontlinjer som tas upp är: Människovärdet, Mänskliga fri- och rättigheter, Relationer/sexualitet/identitet, Mötet med andra religioner, En global värld, Migration & Integration, Utbildning, Miljön, Rättssamhället, och slutligen ett ämne där reformatorerna på 1500-talet gick fel, men som vi idag önskar upprätta: Israel och det judiska folket

Den här boken är resultatet av flera års samtal, bön och arbete av en grupp kristna ledare från olika sammanhang, och där medarbetare hos Claphaminstitutet har spelat en central roll; redaktionsgruppen för det här bokprojektet har utgjorts av Per Ewert, Lukas Berggren, Olof Edsinger och Torbjörn Aronson.

Boken kan beställas via Sjöbergs Förlag som fått utgivningsrättigheterna till detta manifest. Nu lämnar vi innehållet vidare till hela kristenheten som utmaning under kommande tolvårsperiod, fram till och med 2029. Om vi ödmjukar oss och söker Guds vilja för landet, och ber och arbetar tillsammans – då finns det Hopp för Sverige!