Vetenskap och Tro – ny resurshemsida!

Claphaminstitutet har tillsammans med våra vänner på Svenska Evangeliska Alliansen och Apologia sett ett behov av en resursbank om frågor i skärningspunkten vetenskap och tro. Alla vi som växt upp i det sekulära Sverige har matats med skildringar om motsättningar mellan dessa två, och myter om kristendomens relation till vetenskapen är vanliga.

För att möta detta behov har vi tre organisationer nu den stora glädjen att kunna lansera resurssidan Vetenskap och Tro. Syftet är att på ett lättillgängligt, men samtidigt initierat sätt belysa hur den kristna världsbilden är en god partner till vetenkaplig forskning, och att kristendomen inte har varit ett hinder, utan snarare en förutsättning för den moderna vetenskapens framväxt.

Denna nya hemsida tar upp tecken på Guds existens från fysiken, kemin, matematiken, astronomin och hjärnforskningen. Självklart tar vi oss också an frågorna kring skapelse och evolution, där vi beskriver flera legitima tolkningar och synsätt också bland bibeltroende forskare.

Hemsidan avslöjar också ett antal populära myter på temat vetenskap och tro – alltifrån att medeltidsmänniskan trodde att jorden var platt till att konflikten mellan kyrkan och Galilei .

Materialet på sidan vetenskapochtro.se är författat av forskare från olika fält inom naturvetenskap och humaniora, och vi är mycket glada att nu kunna göra detta material tillgängligt för alla som är intresserade av dessa frågor. Avsikten är att framöver fylla på resursbanken med ytterligare material, men redan nu finns det mer än 50 artiklar – och dessutom ett antal filmer – att botanisera bland. Håll till godo med denna tidiga julklapp från oss alla, till er alla vetenskapligt intresserade – unga såväl som gamla, forskare såväl som allmänt intresserade.